สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ตั้งศูนย์ติดตามความเคลื่อนไหวของพายุ (Data center) เผยผลการติดตามทิศทางการเคลื่อนของพายุปาปึก ด้วยระบบพยากรณ์อากาศและแอพพลิเคชั่น “WMApp” ที่มีความแม่นยำและความละเอียดสูงที่สุด รายเขตปกครองในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ “อาเซียน” ตลอดจนได้เผยข้อมูลเตือน 15 จังหวัดภาคใต้ เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม พร้อมเปิดศูนย์ประสานงานและที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก ภายใน สจล. วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร แนะประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางการต่อเนื่อง จะช่วยลดผลกระทบและความเสียหายที่เกิดขึ้น ไปจนถึงวางการแผนเตรียมความพร้อมในการรับมือในพื้นที่เสี่ยงภัย

 รศ. สุพจน์ ศรีนิล  และ ผศ.ดร.ชินวัชร์ สุรัสวดี

การจัดเตรียมห้องพยาบาล

ทั้งนี้ผู้ประสบภัย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ศูนย์ประสานงานและที่พักฉุกเฉินผู้ประสบภัยพายุโซนร้อนปาบึก ภายใน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ได้ที่เบอร์ ประสานงานทั่วไป 077-506-410 แจ้งเหตุฉุกเฉิน 083-066-5373 และ 088-757-4847 หรือเข้าไปที่ https://www.facebook.com/kmitlnews/