กรมชลประทาน เตรียมรับมือพายุโซนร้อน “ปาบึก”เต็มพิกัด คาดว่าค่ำวันนี้(4 ม.ค. 62)จะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งที่จ.นครศรีธรรมราช พร้อมคาดการณ์น้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ภาคใต้ หลังเร่งพร่องน้ำไว้ก่อนหน้านี้

วันนี้ (4 ม.ค.62) ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา พายุโซนร้อน “ปาบึก” (PABUK) บริเวณอ่าวไทยตอนล่าง มีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 200 กิโลเมตร ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช หรือที่ละติจูด 7.8 องศาเหนือ ลองจิจูด 102.0 องศาตะวันออก ความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง พายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว 25 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช ในช่วงค่ำของวันนี้(4 ม.ค.62)นั้น
ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ได้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และได้คาดการณ์ปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางในพื้นที่ภาคใต้ ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “ปาบึก” และได้มีการพร่องน้ำทั้งในอ่างเก็บน้ำและลำน้ำต่างๆ ไว้แล้ว เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ แต่เนื่องจากเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุเปลี่ยนไป จากการวิเคราะห์รายพื้นที่ พบว่ามีอ่างเก็บน้ำที่มีความจำเป็นต้องมีการพร่องน้ำเพิ่ม เพื่อให้มีช่องว่างมากขึ้นไว้รองรับปริมาณน้ำที่จะไหลลงอ่างฯ ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำอ่างขนาดกลาง 7 แห่ง ดังนี้ จ.เพชรบุรี 1 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำห้วยสามเขา จ.ประจวบคีรีขันธ์ 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองจะกระ และอ่างเก็บน้ำคลองบึง จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสวนหนัง จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน และอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง และ จ.กระบี่ 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหยา

อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังมีอ่างเก็บน้ำที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 22 แห่ง ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 3 แห่ง คือ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี อ่างเก็บน้ำปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ และอ่างเก็บน้ำรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางอีก 19 แห่ง ดังนี้ จ.เพชรบุรี 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบ้านกระหร่างสาม อ่างเก็บน้ำทุ่งขาม อ่างเก็บน้ำห้วยสงสัย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยอ่างหิน อ่างเก็บน้ำยางชุม อ่างเก็บน้ำห้วยวังเต็น อ่างเก็บน้ำห้วยมงคล อ่างเก็บน้ำห้วยไทรงาม จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางทรายนวล จ.นครศรีธรรมราช 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส และอ่างเก็บน้ำเสม็ดจวน จ.ระนอง 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำหาดส้มแป้น จ.กระบี่ 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยลึก จ.ตรัง 2 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว และอ่างเก็บน้ำบ้านพรุเตย จ.พัทลุง 3 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อ่างเก็บน้ำป่าบอน อ่างเก็บน้ำป่าพะยอม จ.สงขลา มี 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหลา
สำหรับการเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคใต้ของกรมชลประทานนั้น จะใช้ข้อมูล ณ เวลาจริงที่เกิดขึ้น จากสถานีสำรวจทางอุทกวิทยาตรวจวัดระดับน้ำและปริมาณน้ำ นำมาใช้ในการวิเคราะห์คาดการณ์ และบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อลดผลกระทบและใช้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้รับทราบข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง