ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ ธุรกิจโรงแรมและที่พัก ซึ่งได้มีการพัฒนาทั้งทางด้านโครงสร้ างและรูปแบบการบริการเข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อสนองตอบได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังเป็นการสร้างจุดเด่น และความไว้เนื้อเชื่อใจให้กับลูกค้าอีกด้วย ในเรื่องนี้ นาย นพพร คงวุฒิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ได้สะท้อนแผนการดำเนินงานได้อย่างสนใจ

อันดับหนึ่งในขอนแก่น

ซึ่ง นายนพพร คงวุฒิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ กล่าวว่า อวานี ขอนแก่น ในเครืออวานี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งของธุรกิจโรงแรมในจังหวัดขอนแก่น ประกอบไปด้วยห้องพัก 195 ห้อง โดยมีโรงแรมคู่แข่งในระดับเดียวกัน อย่าง โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จำนวน 295 ห้อง โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น จำนวน 320 ห้อง และโรงแรม โฆษะ ขอนแก่นจำนวน 197 ห้อง โดยมีอัตราการเข้าพักในปี 2561 ประมาณ 71-72% ขณะที่ในปีนี้ตั้งเป้า 75-77% และน่าจะมีสัดส่วนผลกำไรต่อปีเติบโตประมาณ 20%

"โรงแรมโฆษะ และเจริญธานี เป็นคู่แข่งทางธุรกิจ ที่มีนักลงทุนเป็นคนในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น บริหารจัดการเองโดยครอบครัว ขณะที่ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น บริหารโดยเครือแอคคอร์ แม้จะเป็นแบรนด์นานาชาติ และเป็นที่รู้จักของกลุ่มลูกค้าจำนวนมาก แต่ด้วยตัวอายุของโรงแรมที่อยู่มานายหลายสิบปี ส่งผลให้อาคารเริ่มเก่า จึงเป็นโอกาสที่ดีของเครือไมเนอร์ และโรงแรม อวานี ขอนแก่น ที่เป็นแบรนด์ใหม่ในเมืองนี้ นำจุดขายมาดึงดูดลูกค้า ทั้งในเรื่องการบริการ ความสะดวกสบาย และบรรยากาศ จนทำให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นอันดับต้นๆ"

อีกทั้ง นายนพพร ยังกล่าวต่อว่า ในส่วนจุดขายของโรงแรมยังมีห้องประชุมที่สามารถรองรับลูกค้าได้อย่างสะดวก เนื่องจากมีพื้นที่ห้องประมาณ 3 พันตารางเมตร จุได้ประมาณ 1 พันคนขึ้นไป รวมทั้งมีห้องประชุมเล็กๆ ที่รองรับคนได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยกลุ่มที่นิยมเข้ามาใช้บริการของทางโรงแรม คือ คอร์เปอเรท และข้าราชการจากจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งตอนนี้มีลูกค้าที่จองผ่านออนไลน์ทราเวล หรือ โอทีเอ ประมาณ 20% ขณะที่ในส่วนของทราเวลเอเยนต์ หรือโฮลเซลล์มีจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่จะมาเป็นซีรีย์ประมาณ 1 เดือนต่อ 1 กรุ๊ โดยเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนที่เดินทางท่องเที่ยวในเส้นทางภาคอีสาน ประเทศไทย เชื่อมโยงไปยัง สปป.ลาว

โดยสัดส่วนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการโรงแรม อวานี ขอนแก่น เป็นคนไทยประมาณ 85 % ส่วนชาวต่างชาติมีประมาณ 15% เช่น สปป.ลาว เนื่องจากทางอวานี ขอนแก่นเป็นเดสติเนชั่นหนึ่งของชาวกลุ่มชาวลาวที่เข้ามาพัก ในช่วงที่มารักษาพยาบาล ด้วยเมืองนี้ได้โปรโมทเป็นเมดิคัล ฮับ และเป็น 1ใน 5 ของไมซ์ซิตี้ ขณะที่กลุ่มเว็ดดิ้งในปี 2561มีประมาณ 115 คู่ มีรายได้โดยเฉลี่ยทั้งปีน่าอยู่ที่ประมาณ 38 % ของรายได้จากแผนกห้องประชุมทั้งหมด ซึ่งเฉลี่ยราคาเว็ดดิ้งต่อคู่ประมาณ 2.5-3.5 แสนบาท ซึ่งราคานี้ไม่รวมห้องพัก

โอทีเอมีแนวโน้มโต 20%

ทั้งนี้ นายนพพร ยังกล่าวว่า ในแต่ละปีการจองห้องพักผ่านออนไลน์ทราเวล หรือ โอทีเอ มีแนวโน้มโตขึ้นประมาณ 20% ขณะที่ช่องทางอื่นๆที่ลูกค้าเข้ามาใช้บริการจะแบ่งสัดส่วนออกเป็น ฝ่ายเซลล์ประมาณ 40-46% ไดเร็คบุ๊คกิ้ง(จองตรงกับโรงแรม) ประมาณ 17-18% ส่วนแบรนด์ดอทคอมประมาณ 13-14% และอื่นๆ อีก 20% โดยกลยุทธ์ทางการตลาดในปี 2562 นี้ คือ การหากลุ่มธุรกิจให้มากขึ้น เป็นโอกาสที่สามารถสร้างรายได้ให้มากขึ้น

อย่างไรก็ตามจากภาพรวมทางธุรกิจของ โรงแรมอวานี ขอนแก่นในปีที่ผ่านมา ถือว่า ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการพัฒนาในเรื่องของรายได้ เนื่องจากมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจน โดยช่วงที่ได้รับความนิยมสูงสุดจะเป็นเดือนตุลาคม เดือนพฤศจิกายน ส่วนเดือนธันวาคม และเดือนมกราคมยอดจะลดลง จนมาถึงเดือนมีนาคมอัตรการเข้าพักก็จะเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยมีสัดส่วนอัตราการเข้าพักในช่วงไตรมาสแรก กับไตรมาส 3 อยู่ที่ 75% ขณะที่ไตรมาส 2 และไตรมาส 4 จะอยู่ที่ประมาณ 60% แต่จะไม่ต่ำกว่า 50%

"ปัจจัยที่ส่งผลกระทบให้ไตรมาส2สัดส่วนการเข้าพักมีจำนวนไม่มาก เนื่องจากช่วงเดือนเมษายนมีวันหยุดยาว เพราะฉะนั้นกลุ่มข้าราชการ เอกชนต่างๆ จะปิดทำการและหยุดพักร้อน ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงกับโรงแรมอวานี ขอนแก่น ที่มีตลาดรวมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มข้าราชการ 40% กลุ่มคอร์เปอเรท 40% และเลเชอร์ 20%"

พฤติกรรมลูกค้าเปลี่ยน

สำหรับ กลุ่ม เลเชอร์ หมายถึง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาขอนแก่น ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่มาเยี่ยมบ้าน ซึ่งทางภรรยาเป็นคนในพื้นที่ ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางตรงมาเที่ยวขอนแก่นมีน้อยมากประมาณ 2-3% เท่านั้น และเหตุผลหลักๆ ของการเยือนขอนแก่น คือ มาประชุมสัมมนา โดยไม่มีการจองห้องพักล่วงหน้า เนื่องจากระยะเวลาของการเดินทางสั้นลง และสะดวกมากขึ้น จึงทำให้คนสามารถเดินทาง ไปเช้าเย็นกลับได้ โดยเวลานี้จังหวัดขอนแก่นมี 4 สายการบิน คือ ไทยสไมล์ ไทยแอร์เอเชีย นกแอร์ ไทยไลออนแอร์ ที่มีเที่ยวบินประจำทุกวันระหว่างกรุงเทพฯ-ขอนแก่น และมีระหว่างต่างจังหวัดด้วยกัน คือ ขอนแก่น-เชียงใหม่ ขอนแก่น-ภูเก็ต และสายการบินไทยแอร์เอเชียเพิ่งเปิดเส้นทางบินระหว่างขอนแก่น-อู่ตะเภา เมื่อเดือนธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา

ซึ่ง อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ในเครืออวานี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท มีเนื้อที่กว่า 12 ไร่ ตั้งอยู่บนทำเลที่ดีเยี่ยมใจกลางเมืองขอนแก่น ใกล้กับบึงทุ่งสร้าง บีงที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองขอนแก่น โดยโรงแรมถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักเดินทางทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ด้วยที่พักที่สมบูรณ์แบบ และครบครันไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย

ส่วน อวานี โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ท เปิดตัวเมื่อปี 2554 เป็นแบรนด์โรงแรม และรีสอร์ทที่นำเสนอความสบายในแบบร่วมสมัย ในปัจจุบันโรงแรมและรีสอร์ทในเครืออวานีเปิดให้บริการแล้ว 24 แห่ง ในประเทศไทย ศรีลังกา เวียดนาม มาเลเซีย ซีเชลส์ โมซัมบิก บอสวานา เวโซโธ นามีเบีย แซมเบีย สาธารณรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โปรตุเกส ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และลาว โดยมีโครงการจะเปิดเพิ่มเติมทั้งในออสเตรเลีย เอเชีย มหาสมุทรอินเดีย และตะวันออกกลาง