นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวการประชุมประมวลผลเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการฮัจญ์ ประจำปี 2559 เมื่อเร็วๆ นี้ว่า ปีนี้มีผู้แสวงบุญเดินทางรวม 9,581 คน โดยภาพรวมการดำเนินงานมีความเรียบร้อย ตั้งแต่เรื่องการลงทะเบียนสมัครเดินทางระบบออนไลน์ การยื่นเอกสารทำวีซ่า การเช่าที่พัก รวมถึงการอำนวยความสะดวกให้กับผู้แสวงบุญในนามทีมไทยแลนด์ ทั้งนี้ ในปี 2560 ทางซาอุดิอาระเบียได้มีการลดจำนวนผู้แสวงบุญทั่วโลกลง 15% เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจโลก ซึ่งประเทศไทยจะต้องมีมาตรการดูแลให้เป็นระบบ ดังนั้น กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) จึงได้เชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำความเข้าใจเตรียมความพร้อมการดำเนินกิจการฮัจญ์ประจำปี 2560 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อย พร้อมทั้งจะมีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ของกรมการศาสนาและคณะทำงานไปประชุมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ที่ทางการซาอุฯ ในช่วงเดือนมกราคมนี้ ขณะเดียวกันได้เน้นย้ำมาตรการดูแลผู้แสวงบุญเพื่อไม่ให้ตกค้าง หรือถูกบริษัทผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ปล่อยลอยแพ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวทางบริษัทจะต้องโดนขึ้นบัญชีแบลคลิสไม่ให้ประกอบกิจการต่อทันที และจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฏหมายด้วย