กรมศาสนา-ร่วมสำนักงานสถิติแห่งชาติเผยคืนส่งท้ายปีเก่าชาวพุทธไทยและศาสนิกชนทั่วโลกกว่า 21.9 ล้านคนร่วมสวดมนต์ข้ามปี

เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 62 นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมการศาสนา(ศน.) ได้รายงานผลสรุปจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ว่า ศน.ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีทั่วประเทศ ระดับอำเภอ จังหวัด หน่วยงาน และระดับประเทศ รวบรวมข้อมูลพบว่า วัด ศาสนสถาน และสถานที่อื่นๆ ที่จัดสวดมนต์ข้ามปี วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 ทั่วประเทศ และในต่างประเทศ 36,559 แห่ง แบ่งเป็นวัดในพื้นที่กรุงเทพฯ 457 วัด ต่างจังหวัด 32,447 วัด ในต่างประเทศ 544 วัด และศาสนาสถานและสถานที่จัดงานอื่นๆ 3,111 แห่ง โดยสถิติผู้เข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีรวมทั้งสิ้น 21,964,312 คน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่ามมาร้อยละ 6.19
ทั้งนี้วัดในต่างประเทศที่จัดสวดมนต์ข้ามปี อาทิ วัดอาซากุสะ ประเทศญี่ปุ่น วัดเหมอัศวาราม ประเทศจีน วัดพระพุทธเมตตาและพระเจดีย์บรมพุทโธ ประเทศอินโดนีเซีย วัดพระธาตุหลวง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วัดปทุมวดีราชวราราม ประเทศกัมพูชา พระบรมธาตุชเวดากอง สหภาพแห่งเมียนมา วัดวิสุทธิประดิษฐาราม ประเทศมาเลเซีย วัดพุทธานุสรณ์และวัดป่าธรรมชาติ สหรัฐอเมริกา เจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล และวัดพุทธสามัคคี อินเวอร์คาร์กิลล์ ประเทศนิวซีแลนด์และอุทยานแห่งชาติ 104 แห่ง นอกจากนี้ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่จัดตามหลักศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาคริสต์ จัดที่อาสนวิหารอัสสัมชัญบางรัก, พราหมณ์-ฮินดู จัดที่โบสถ์เทพมณเฑียร,ซิกข์ จัดที่วัดซิกข์พาหุรัด และวัดซิกข์ ซอยอโศก 21