ชุมชนคุณธรรมฯพลัง“บวร”กว่า2.2หมื่นชุมชนทั่วประเทศรวมใจสวดมนต์ข้ามปีถวายพระราชกุศล
นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ร่วมกับเครือข่ายต่างๆ จัดกิจกรรม “สวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม พ.ศ. 2562” นั้น ได้รับรายงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศว่า ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร กว่า 22,000 ชุมชนทั่วประเทศ รวมใจกำหนดจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ทางวธ.ขอชื่นชมที่ทุกชุมชนมีความเข้มแข็งและขับเคลื่อนด้วยพลัง "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ได้อย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกันทั่วประเทศ
สำหรับแนวทางจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี วัด ศาสนสถาน หรือสถานที่ทั่วไปของชุมชนคุณธรรมฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 1 มกราคม 2562 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2562 ทั้งนี้ โครงการชุมชนคุณธรรมฯ เป็นชุมชนที่มีความโดดเด่นพื้นฐาน 3 ประการ คือ ยึดและปฏิบัติตามหลักธรรม คุณธรรมของแต่ละศาสนา น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ และดำรงชีวิตตามแบบวิถีวัฒนธรรมไทย

ภาพประกอบ