ปกิณกภาพ เกรินบันไดนาคคืออุปกรณ์ที่ใช้อัญเชิญพระโกศขึ้นสู่ราชรถ โดยการหมุนกว้านเลื่อนแท่นที่วางโกศขึ้นไปตามรางเลื่อนไม้จำหลักรูปนาค จึงเรียกเกรินบันไดนาค แท่นที่วางพระโกศ เป็นแท่นสี่เหลี่ยมท้ายเกรินมีลักษณะคล้ายท้ายสำเภาสำหรับเจ้าพนักงานภูษามาลาขึ้นนั่งประคองพระโกศพระบรมศพ ประดิษฐ์ขึ้นโดยสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรี ใช้ครั้งแรกในงานพระเมรุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2355 (องค์ความรู้ฉบับย่อ : ราชรถ ราชยาน และเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ , กรมศิลปากร)