บริษัทก่อสร้างการสื่อสารของประเทศจีน หรือซีซีซีซี ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา ว่ามีการสมรู้ร่วมคิดเพิ่มราคาในการก่อสร้างโครงการรถไฟรางคู่เลียบชายฝั่งตะวันออก จาก3หมื่นล้านริงกิต เป็น 6 หมื่นล้านริงกิต เพื่อจะช่วยรัฐบาลมาเลเซียจ่ายหนี้กองทุนวันเอ็มดีบี ตามที่ซาราวักรีพอร์ตรายงานก่อนหน้านี้ โดยทางซีซีซีซี ระบุว่าจะติดตามและดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปกป้องสิทธิทางกฎหมายของตน เช่นเดียวกับ นายฟาดิลละห์ ยูซอฟ รัฐมนตรีด้านกิจการของมาเลเซีย ก็ออกมาปฏิเสธว่า ข้ออ้างนี้ไม่เป็นความจริง

กองทุนประกันวินาศภัย