กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนไทยทำงานสายบริการมาเก๊า 4 ตำแหน่ง กัปตัน บาร์เทนเดอร์ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป เงินเดือน 49,676 – 75,069 บาท ฟรีค่าเครื่องบินไป - กลับ อาหาร ที่พักชั่วคราว มีประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามกฎหมาย สมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. – 9 ส.ค. 67 ตลอด 24 ช.ม. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited & Venetian Macau Limited ซึ่งประกอบกิจการโรงแรมและคาสิโน จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 70 อัตรา ได้แก่ กัปตัน บาร์เทนเดอร์ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป อัตราเงินเดือนอยู่ระหว่าง 49,676 – 75,069 (อัตราแลกเปลี่ยนเงินวันที่ 27 มิถุนายน 2567) โดยนายจ้างจะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป - กลับ ที่พักชั่วคราวตามกฎหมายมาเก๊า จัดอาหารในช่วงเวลาทำงาน มีประกันสุขภาพ และสวัสดิการตามที่กฎหมายแรงงานมาเก๊ากำหนด สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผ่านทางเว็บไซต์ toea.doe.go.th โดยลงทะเบียนระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียนคนหางาน และดำเนินการสมัครไปทำงาน โดยเลือกหัวข้อ "สมัครไปทำงานโดยรัฐ" และเลือกรายการ "การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากับนายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited & Venetian Macau Limited" ซึ่งการรับสมัครครั้งนี้เป็นการจัดส่งคนหางานไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่เสียค่าสมัครหรือค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทำงานจ่ายเพียงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น อาทิ ค่าถ่ายรูป ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง (กรณีไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจประวัติอาชญากรรม และค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นประมาณ 4,000 บาท

“กระทรวงแรงงานสนับสนุนให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแรงงานไทยมีรายได้และโอกาสทำงานเพิ่มขึ้น ได้เปิดโลกทัศน์สั่งสมประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ ซึ่งนอกจากช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยทั้งหมดให้ดีขึ้นแล้ว ยังทำให้ครอบครัวของแรงงานไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามไปด้วย” รมว.พิพัฒน์ กล่าว

นายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า สำหรับตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่นายจ้างบริษัท Venetian Cotai Hotel Management Limited & Venetian Macau Limited ต้องการจะต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีเยี่ยม สื่อสารภาษาจีนกลางและภาษากวางตุ้งได้ดี มีบุคลิกภาพและทัศนคติที่ดี ทำงานเป็นกะได้ และหากมีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่สมัครจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ โดยทั้ง 4 ตำแหน่ง มีรายละเอียด ดังนี้
1.กัปตัน จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้าง 14,627 - 16,623 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 66,056 - 75,069 บาท
2.บาร์เทนเดอร์ จำนวน 10 อัตรา ค่าจ้าง 13,200 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 59,611 บาท
3.พนักงานเสิร์ฟ จำนวน 30 อัตรา ค่าจ้าง 11,000 - 13,200 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 49,676 - 59,611 บาท
4.พนักงานดูแลทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไป จำนวน 20 อัตรา ค่าจ้าง 12,400 เหรียญมาเก๊า หรือประมาณ 55,998 บาท

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ toea.doe.go.th รายการ “ข่าวประกาศรับสมัคร” หัวข้อ “ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า กับนายจ้างบริษัท VENETIAN COTAI HOTEL MANAGEMENT LIMITED & VENETIAN MACAU LIMITED” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2245 1034 ในวันและเวลาราชการ หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694

#ข่าววันนี้ #สมัครงาน #มาเก๊า #คนไทย #หางาน #แรงงานไทย