"เผ่าภูมิ" ลั่น 3 เดือนกระตุ้นอสังหาฯ ดึงเงินเข้าระบบได้ทะลุ 6.5 หมื่นล้านบาท

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รมช.คลัง เปิดเผยว่า ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา หลังจากรัฐบาลออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ ผ่านการปล่อยสินเชื่อและการลดค่าธรรมเนียม ส่งผลให้มียอดจดทะเบียนกว่า 40,000 ราย สร้างเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้กว่า 65,000 ล้านบาท ดังนี้ 1.มาตรการค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม โดยปรับลดค่าโอนจาก 2% เหลือ 0.01% และลดค่าจำนองจาก 1% เหลือ 0.01% มีจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ 40,372 ราย แบ่งเป็นโอนอสังหาริมทรัพย์ 29,047 ราย และโอนห้องชุด 11,325 ราย (ณ วันที่ 31 พ.ค.67)

2.มาตรการส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย โดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี สำหรับการก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้บุคคลธรรมดาราคาไม่เกิน 1.5 ล้านบาท (รวมค่าที่ดิน) ณ วันที่ 10 มิ.ย.67 มูลค่าโครงการรวมแล้ว 33,278.69 ล้านบาท

3.โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home (วงเงิน 20,000 ล้านบาท ) ให้ผู้มีรายได้น้อยหรือปานกลางที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อนุมัติสินเชื่อแล้ว 12,576 ราย เป็นจำนวนเงิน 17,812 ล้านบาท คิดเป็น 89.06% ของวงเงินโครงการ

4.โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Life (วงเงิน 20,000 ล้านบาท) ให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง หรือไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก 2.98% ต่อปี วงเงินต่อรายตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป อนุมัติสินเชื่อแล้ว 8,141 ราย เป็นจำนวนเงิน 15,588 ล้านบาท คิดเป็น 77.94% ของวงเงินโครงการ

#ข่าววันนี้ #กระตุ้นเศรษฐกิจ #อสังหาริมทรัพย์ #ภาษี #สถาบันการเงิน