มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น้อมสำนึกถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ร่วมกับ นักศึกษา ช่วยกันปลูกต้นไม้  เพื่อให้บริเวณรอบโบราณสถานวัดบรมพุทธาราม  เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ  ที่แสดงถึงความจงรักภักดี
         

วันที่ 10 ก.ค. 67  ที่หอประชุมอาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  โดยมี ศาสตราจารย์  ดร.คณิต เขียววิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายปรีชา ประสพผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คณบดีคณะต่างๆ  เจ้าหน้าที่ พนักงาน  นักศึกษา  มหาวิทยาลัยฯ  ร่วมพิธีจำนวนมาก
          พร้อมกันนี้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้  บริเวณวัดบรมพุทธาราม  ซึ่งเป็นวัดร้าง ต้นตระกูลพลูหลวง สมัยพระเพทราชา และอยู่ภายในมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีนายฉลองศักดิ์ อารีย์วงศ์ อดีตคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ เป็นผู้ดำเนินโครงการปลูกป่าถวายในหลวง โดยนำพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดและเป็นพันธุ์ไม้หายาก มาปลูกรอบบริเวณวัดบรมพุทธาราม
       

  นายปรีชา ประสพผล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรม เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  โดยร่วมกับนักศึกษา  ช่วยกันปลูกต้นไม้ เพื่อให้บริเวณรอบโบราณสถานวัดบรมพุทธาราม  เป็นสวนเฉลิมพระเกียรติ  ที่แสดงถึงความจงรักภักดี อีกทั้งยังเป็นการดำเนินกิจกรรมในช่วงที่  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จะครบ 120 ปี ในปี 2568 อีกด้วย