‘กมธ.ที่ดินฯ’ จ่อขอมติกรุยทางไขปมร้อน ‘ทับลาน’ เข้าที่ประชุมใหญ่17ก.ค.นี้

เมื่อวันที่ 10 ก.ค.67 เมื่อเวลา 09.30น. ที่รัฐสภา นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.)การที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมกมธ.ที่ดินฯว่า วันนี้ กมธ. ที่ดินฯ จะมีการพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติทับลาน เป็นกรณีพิเศษ เรามองว่าปัญหาทับลานเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานราชการหลายหน่วย เราจึงต้องขอมติที่ประชุมในวันนี้เพื่อนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมใหญ่ในวันที่ 17ก.ค.นี้ ซึ่งการประชุมในวันนี้ต้องเรียนว่าเป็นการขอมติจากกรรมาธิการท่านอื่นๆ ซึ่งหากจะดำเนินการแบบใดก็ต้องขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมในวันนี้

เมื่อถามว่าวางกรอบไว้หรือไม่ เพราะในส่วนของการสำรวจความเห็นประชาชนในพื้นที่ใกล้เสร็จแล้ว และจะมีมติในวันที่ 12 ก.ค. นี้ นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า นี่คือที่มาว่าทำไมต้องนำกรณีทับลานเข้าที่ประชุมวันนี้ อย่างที่ทราบว่า การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจะสิ้นสุดในวันที่ 12 ก.ค. โดยทางอุทยานฯ ต้องใช้เวลาในการรวลรวมข้อมูล ภายในเวลา 30 วัน ดังนั้นการประชุมที่เหมาะสม คือ 17 ก.ค. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีเวลาในการเตรียมข้อมูล และนำข้อมูลเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.

เมื่อถามถึงกรณีที่ประชาชนมีข้อสับสนว่าพื้นที่ป่าทับลานบางส่วน เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนดั้งเดิม บางส่วนเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำ ในส่วนนี้ กมธ. ได้รับข้อเท็จจริงอย่างไร นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติทับลาน เคยเข้าสู่ที่ประชุมมาแล้ว เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นก็ยังมีข้อมูลตรงนี้อยู่แล้วบ้าง ต้องแบ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเป็น 3 กลุ่มเป็นหลัก โดยกลุ่มที่ 1. คือคนที่เคยอยู่มาก่อน เป็นกลุ่มคนดั้งเดิมหรือเป็นคนที่หน่วยงานรัฐนำเข้ามา กลุ่มที่2.เป็นกลุ่มที่เจ้าหน้าที่มีการอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่ในส่วนของอุทยาน หลังจากที่มีอุทยานเกิดขึ้น ซึ่งก็มีสิทธิ์ที่จะสามารถเข้ามาทำประโยชน์ได้ ตามที่รัฐบาลออกสิทธิ์ให้เพื่อการเกษตรกร และกลุ่มที่ 3.คือกลุ่มคนที่มีคดีกับทางอุทยานอยู่ประมาณ 552 คดี ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นกลุ่มคนอยู่ในพื้นที่ทับซ้อนของป่าทับลาน ในตอนนี้ ดังนั้นควรที่จะต้องนำเอากลุ่มคนเหล่านี้มาร่วมในการพิจารณาด้วยเช่นกัน

เมื่อถามว่า ที่ดินของอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดสามารถจัดสรรได้เท่าไหร่ นายพูนศักดิ์ กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าอยากจะให้มาคุยในวันที่ 17 ก.ค. เพื่อให้มีข้อมูลอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะมีการแบ่งว่าพื้นที่ของ ส.ป.ก. มีเท่าไร ซึ่งคร่าวๆตอนนี้มีอยู่ประมาณ 60,000 ถึง 70,000 ไร่ ส่วนจะมีที่ดินที่มีการทับซ้อนของอุทยานอยู่ประมาณเท่าไร และเป็นคดีความอีกเท่าไร  ซึ่งทั้งหมดนี้จะต้องมาประมวลข้อมูลทั้งหมด รวมถึงพิจารณาในการประชุม หากวันนี้มีมติ ก็เชื่อว่าจะมีการประชุมในวันที่ 17 ก.ค.นี้ตามมา

#ที่ดิน #ทับลาน #ข่าววันนี้ #อุทยานแห่งชาติทับลาน