วันที่ 10 ก.ค.67 นายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา ประธานสภากรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 2 ประจำปีพุทธศักราช 2567 โดยมี สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

 

นายวิรัช คงคาเขตร สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางกอกใหญ่ ตั้งกระทู้ถามสด เรื่อง โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ (เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่) ดำเนินการล่าช้า สืบเนื่องจากสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียธนบุรี สัญญาที่ 3 งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียพื้นที่ส่วนใต้ ในพื้นที่เขตบางกอกน้อยและเขตบางกอกใหญ่ ซึ่งการดำเนินการโครงการล่าช้า และส่งผลกระทบกับระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ประชาชนร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนจำนวนมาก จึงขอสอบถามผู้ว่าฯกทม.ถึงความคืบหน้าโครงการดังกล่าวเพราะความก้าวหน้าโครงการในวันที่ 24 มิ.ย.67 มีความคืบหน้าเพียง 23% กทม.จะดำเนินการอย่างไร กับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความล่าช้ากว่าแผนงาน 780-800 วัน

 

นายชัชชาติ กล่าวว่า ยอมรับว่าโครงการมีความล่าช้า แต่เป็นโครงการที่มีมาก่อนจะเข้ารับตำแหน่ง ปัจจุบันโครงการมีความคืบหน้า 24.25 % ปัญหาที่โครงการล่าช้า มี 4 ข้อ ประกอบด้วย 1. การขออนุญาตก่อสร้างในคลองที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของกรมเจ้าท่า ซึ่งอยู่ระหว่างรอใบอนุญาต 2. ติดปัญหาอุปสรรคทับซ้อนกับระบบสาธารณูปโภค 3. มีข้อจำกัดด้านขนาดพื้นที่ เครื่องจักรไม่สามารถเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ และ 4. ข้อจำกัดด้านการจัดการจราจรในพื้นที่ก่อสร้างที่อยู่บนผิวจราจร

 

สำหรับแนวทางการดำเนินการของ กทม.จะประสานกรมเจ้าท่าอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปรับแผนงานการก่อสร้างโดยเร่งดำเนินการในพื้นที่ที่สามารถเข้าทำงานได้ก่อน และปรับกระบวนการหรือเทคนิคการก่อสร้าง ตลอดจนเพิ่มบุคลากร และเครื่องจักรในการปฏิบัติงานรวมถึงประสานงานกับบุคลากรด้านการจราจร อาทิ ตำรวจจราจร เทศกิจในท้องที่ เพื่อหาแนวทางการจัดจราจรเบี่ยงเส้นทางการก่อสร้าง เพื่อให้การก่อสร้างมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น