จัดเต็มเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับการแสดง 8 ประเทศ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม(สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี 8 ประเทศเข้าร่วมแสดง ประกอบด้วย สาธารณรัฐอินเดีย ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐมาเลเซีย และราชอาณาจักรไทย เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม “รามายณะ” ของแต่ละประเทศ ที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ ให้ประชาชนไทยได้เรียนรู้และร่วมสืบสานศิลปะการแสดงชิ้นสำคัญของประเทศให้ยั่งยืน

สำหรับกำหนดจัดการเทศกาลแสดงรามายณะนานาชาติ ระหว่างวันที่ 12 – 15 กรกฎาคม 2567 มี 3 สถานที่ คือที่หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ท้องสนามหลวง และศูนย์การค้าไอคอนสยาม ดังนี้ วันศุกร์ที่ 12 ก.ค. เวลา 17.00 – 19.30 น. พิธีเปิดงานเทศกาลการแสดงรามายณะนานาชาติ ชมการแสดงฯ 8 ประเทศ ณ หอประชุมใหญ่ฯ วันเสาร์ที่ 13 ก.ค. จัดแสดง 2 สถานที่ ดังนี้ เวลา 13.00 น. (รอบนักเรียน/นักศึกษา) ณ หอประชุมใหญ่ฯ การแสดงจากเมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวลา 20.30 น. ณ ท้องสนามหลวง ในงานมหรสพสมโภช เฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงจาก 8 ประเทศ วันอาทิตย์ที่ 14 ก.ค. เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ฯ การแสดงจากเมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวลา 19.00 – 21.00 น. ณ สุราลัย ฮอลล์ ไอคอนสยาม การแสดงจาก 8 ประเทศ วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. เวลา 13.00 – 18.00 น. และมีพิธีปิดงานเทศกาลในครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เข้าชมการแสดงได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งได้ช่องทางเฟสบุ๊กเพจศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย Thailand Cultural Centre และติดตามข้อมูลได้ที่เฟสบุ๊กเพจกรมส่งเสริมวัฒนธรรม