วันที่ 9 ก.ค.67 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงกรณีที่มีการหยิบยกเรื่องโครงการปุ๋ยคนละครึ่งมาเป็นพิจารณาอื่นๆ ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ซึ่งทำให้ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการทบทวนโครงการนี้หรือไม่ว่า เป็นเรื่องของความไม่เข้าใจ โดยนำ 2 โครงการไปมัดผูกกัน ระหว่างโครงการเพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต กับโครงการที่รัฐต้องเข้าไปชดเชย เมื่อเกษตรกรมีปัญหาในกรณีที่เกิดวิกฤตกับเกษตรกร ซึ่งเป็นคนละเรื่องกัน จึงต้องชี้แจงให้ ครม.รับทราบ เพื่อให้รัฐมนตรีของแต่ละพรรคนำไปชี้แจง ส.ส.ของตัวเองให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ในส่วนของโครงการที่รัฐต้องเข้าไปชดเชย เมื่อเกษตรกรมีปัญหาในกรณีที่เกิดวิกฤตกับเกษตรกรนั้น เช่น ข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวการผลิตในปี 2567/2568 แล้วขายไม่ได้ราคา หรือราคาตก ราคาไม่สมดุลกับต้นทุนการผลิต รัฐต้องเข้าไปชดเชย จึงต้องแยก 2 โครงการนี้ออกจากกัน ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีปัญหา แต่ที่มีเสียงวิจารณ์นั้นอาจเกิดจากความเข้าใจผิด ที่เอาเรื่องคนละเรื่องมาผูกรวมเป็นเรื่องเดียวกัน

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงชาวนาอยู่แล้ว แต่มีคนนำไปบางประเด็นมาโจมตีกัน โดยไม่รู้สาระสำคัญของโครงการ เป็นการนำไปขยายความเพิ่มจนไม่ดูสาระสำคัญของโครงการที่รัฐเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างไรก็ตาม ไม่จำเป็นต้องมีการทบทวนโครงการและปุ๋ยคนละครึ่ง