เขียนโดย เหยียนฉงเสี้ยว

“ดูเหมือนว่า เมืองทุกแห่งมีนักท่องเที่ยวกว่า 100 ล้านคน” ช่วงวันเมย์เดย์ปี 2024 ของจีนนับเป็นฤดูการท่องเที่ยวที่น่าสนใจ สถิติจากกระทรวงวัฒนธรรมและกาลท่องเที่ยวจีนพบว่า ระยะ 5 วันในช่วงวันเมย์เดย์ของจีน คนจีนที่เที่ยวในประเทศรวมแล้วมี 295 ล้านคน/ครั้ง เพิ่มขึ้น 7.6% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 28.2% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2019 ค่าใช่จ่ายของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงดังกล่าวคิดเป็น 166,890 ล้านหยวน หรือ 23,058 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2019

ขณะเดียวกัน จีนเริ่มฟื้นฟูมาตรการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวจีนด้วย สถิติจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติพบว่า ช่วงไตรมาสแรกปี 2024 จำนวนคนต่างชาติที่เข้ามาในจีนเพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปีที่แล้ว และในจำนวนดังกล่าวมี 30% เป็นนักท่องเที่ยว สถิติจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวพบว่า ช่วงวันเมย์เดย์ปีนี้ นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าออกจีนรวมแล้ว 3.672 ล้านคน/ครั้ง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวจีนมี 1.775 ล้านคน/ครั้ง

ตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นมา ตลาดคนต่างชาติเที่ยวจีนเฟื่องฟูขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เดือนธันวาคมปีที่แล้ว จีนประกาศใช้นโยบายฟรีวีซ่าให้กับฝรั่งเศส เยอรมนี และมาเลเซียรวม 12 ประเทศ และยกเว้นวีซ่าระหว่างจีนกับสิงคโปร์ และจีนกับไทยซึ่งกันและกัน ขณะเดียวกัน ออกมาตรการลดขั้นตอนการขอวีซ่า ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้จัดช่องทางพิเศษสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางต่างชาติ ปรับปรุงระบบการใช้จ่ายดิจิทัลให้สะดวกขึ้นสำหรับคนต่างชาติ และสนับสนุนการชำระเงินด้วยหลากหลายวิธี เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเที่ยวจีนอย่างสะดวกสบายมากขึ้น

สถิติจากแพลตฟอร์มการท่องเที่ยวจีนพบว่า ช่วงวันเมย์เดย์ ใบจองเดินทางมาเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น 105% จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศที่จีนใช้นโยบายยกเว้นวีซ่านั้นเพิ่มขึ้น 2.5 เท่าตัว บริษัทการท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง กระตุ้นตลาดคนต่างชาติเที่ยวจีนอย่างต่อเนื่อง

ลักษณะเฉพาะของบาร์บีคิวแบบไซโบคือห่อด้วยเบอริโต้ ภาพถ่ายโดย โจว อี้เฉิง

 

นอกจากนี้ ตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศของจีนก็มีแนวโน้มใหม่ เมืองท่องเที่ยวดั้งเดิมยังคงคึกคักอยู่ ขณะเดียวกัน การท่องเที่ยวในอำเภอหรือหมู่บ้านเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นไฮไลท์ของตลาดการท่องเที่ยวในช่วงวันเมย์เดย์ สถิติพบว่า ช่วงวันเมย์เดย์ ได้เกิดแรงกระตุ้นการบริโภคบริการวัฒนธรรมและท่องเที่ยวในอำเภอต่าง ๆ ของจีน ใบจองบริการท่องเที่ยวของเมืองหยางโจว, ลั่วหยาง, ฉินหวงเต่า ซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวดั้งเดิมของจีนเพิ่มขึ้น 11% ขณะที่อำเภอเล็ก ๆ อย่างอันจี๋, ถงหลู และตูเจียงเยี่ยน ซึ่งเป็นอำเภอท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมใหม่ มีใบจองมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 36%

 

การที่เมืองเล็ก ๆ ได้รับความนิยมจากตลาดการท่องเที่ยวจีนแสดงให้เห็นว่า ที่มาของนักท่องเที่ยวจีนและเป้าหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจีนเลือกนั้นมีความหลากหลายมากขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทั้งในด้านอุปทานและบริโภคของตลาดการท่องเที่ยวจีน ในด้านการบริโภคแล้ว ลูกค้าพยายามหลีกเลี่ยงเที่ยวตามคนทั่วไป คืออยากเน้นความชอบส่วนตัวมากขึ้น จากเมืองใหญ่ ๆ หันมาสนใจเมืองเล็ก ๆ จนกระทั่งอำเภอด้วย ซึ่งในอนาคตจะเป็นปรากฏการณ์ที่เห็นชัดเจนขึ้น ส่วนในด้านอุปทาน เครือข่ายรถไฟความเร็วสูงที่สมบูรณ์ ทำให้เมืองและอำเภอเล็ก ๆ สามารถเชื่อมถึงเมืองใหญ่ได้สะดวก ขณะเดียวกัน เมืองและอำเภอเล็ก ๆ ก็ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้น เฉพาะปีนี้ แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวเพียงแพลตฟอร์มเดียวของจีนก็ได้นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวกว่า 1,000 แห่งในอำเภอ

เมื่อนักท่องเที่ยวต่างชาติสนใจจีนมากขึ้น และเมื่อวัยรุ่นจีนสนใจเมืองและอำเภอเล็ก ๆ ของจีนมากขึ้น กระตุ้นให้จีนใช้มาตรการอำนวยความสะดวกให้คนต่างชาติเข้ามาในจีนมากขึ้น และก็ได้สร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้จีนในการพัฒนาความเป็นเมือง และฟื้นฟูความรุ่งเรืองของหมู่บ้าน สภาพที่เกิดขึ้นใหม่ด้านวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในช่วงวันเมย์เดย์สะท้อนถึงภาพใหม่ของการพัฒนาจีน การท่องเที่ยวที่คึกคักสะท้อนว่าชาวจีนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความปรารถนาดีต่ออนาคตที่สดใส

ตั้งแต่การปฏิรูปเปิดประเทศเป็นต้นมา อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีนพัฒนาถึงทุกวันนี้ จีนได้พัฒนาตลาดการท่องเที่ยวภายในประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นที่มาของการมีนักท่องเที่ยวและเป้าหมายแหล่งท่องเที่ยวรายใหญ่ที่สุดของโลก  การท่องเที่ยวพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมเสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ อุตสาหกรรมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และอุตสาหกรรมความผาสุกที่มีลักษณะเชิงยุคสมัยของจีน และเป็นหนทางการพัฒนาการท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษของจีนเอง