การเมืองโลกกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ และผู้เชี่ยวชาญกำลังถกเถียงถึงแนวคิดต่าง ๆ เกี่ยวกับสิ่งที่มันอาจหมายถึง บางคนเชื่อว่านี่อาจเป็นจุดสิ้นสุดของประวัติศาสตร์ การขึ้นของโลกาภิวัตน์ การกลับมาของการแข่งขันระหว่างรัฐแบบดั้งเดิม หรือการล่มสลายของรัฐเนื่องจากชนเผ่าและชาตินิยม ทฤษฎีเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่แตกต่างกันของความเป็นจริงที่กำลังพัฒนา โดยให้ภาพรวมของภูมิทัศน์การเมืองโลกในปัจจุบัน

ในการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ได้เสนอ “ข้อริเริ่มอารยธรรมโลก” (GCI) ในการประชุมระดับสูงของพรรคการเมืองโลกที่จัดขึ้นในปี 2023 ข้อริเริ่มนี้เป็นการนำเสนอสำคัญจากปักกิ่งต่อโลก หลังจากที่สี จิ้นผิง ได้เปิดตัวข้อริเริ่มการพัฒนาโลกและข้อริเริ่มความมั่นคงโลกในปี 2021 และ 2022 ตามลำดับ ข้อริเริ่ม GCI นี้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของจีนต่อความร่วมมือระดับโลกและความหลากหลายทางวัฒนธรรม

ทฤษฎีการปะทะกันของอารยธรรม

ข้อริเริ่ม GCI ตรงข้ามกับทฤษฎีที่คาดการณ์การปะทะกันหรือการครอบงำของอารยธรรมอย่างสิ้นเชิง Samuel P. Huntington ผู้สนับสนุนทฤษฎีเหล่านี้ได้เสนอในหนังสือของเขา "การปะทะกันของอารยธรรมและการสร้างระเบียบโลกใหม่" ในปี 1996 ว่าอัตลักษณ์ทางศาสนาและวัฒนธรรมจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในยุคหลังสงครามเย็น อย่างไรก็ตาม GCI นำเสนอแนวคิดใหม่ที่เชื่อว่าโลกไม่ได้ถูกกำหนดให้เกิดความขัดแย้งทางวัฒนธรรม แต่เพื่อความเข้าใจและความร่วมมือซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจากมุมมองดั้งเดิม

ตามทฤษฎีของ Huntington การปะทะกันของอารยธรรมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประวัติศาสตร์โลก ในขณะที่ประวัติศาสตร์โลกก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ของกษัตริย์ รัฐ และอุดมการณ์เป็นหลัก การเมืองโลกได้เข้าสู่ยุคใหม่ ในทฤษฎีของเขา อารยธรรมที่ไม่ใช่ตะวันตกไม่ได้เป็นเพียงผู้ถูกแสวงหาผลประโยชน์อีกต่อไป แต่กลายเป็นผู้เล่นสำคัญที่ปฏิบัติตามบรรทัดฐานตะวันตกในการสร้างประวัติศาสตร์โลก อย่างไรก็ตาม เป็นที่ประจักษ์ว่าข้อสมมุติเหล่านี้ไม่ได้รับการยอมรับ ตัวอย่างเช่น หลายประเทศในภาคใต้ทั่วโลกไม่เต็มใจเข้าร่วมพันธมิตรที่มีศูนย์กลางตะวันตก แต่เลือกที่จะรวมตัวกันในกรอบขององค์กรเช่น BRICS+ หรือองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้

แก่นแท้ของข้อริเริ่มอารยธรรมโลก

แตกต่างจากทฤษฎีการปะทะกันของอารยธรรม อุดมการณ์ของ GCI ขึ้นอยู่กับหลักการที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ได้แก่ ความเท่าเทียม การสนทนา ความครอบคลุม และการเพิ่มพูนกันระหว่างอารยธรรม หลักการเหล่านี้เน้นความสำคัญของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและการเรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างและความคล้ายคลึงกัน และจุดประกายความอยากรู้อยากเห็นและความสนใจในศักยภาพสำหรับการเพิ่มพูนและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติที่ GCI นำเสนอ

ความเกี่ยวข้องของ GCI คือความท้าทายและวิกฤตต่าง ๆ กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก และความคิดแบบสงครามเย็นกำลังกลับมาอีกครั้ง แทนที่จะเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรม สโลแกนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่ก้าวร้าวและเครื่องมือเชิงอุดมการณ์กำลังกลายเป็นวาทศิลป์ที่ก้าวร้าวมากขึ้น รัฐต่าง ๆ จะเข้าสู่การเผชิญหน้าและความขัดแย้งหรือไม่ หรือจะทำงานร่วมกันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศของตนหรือไม่ เรื่องราวจะก้าวไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ? ขึ้นอยู่กับว่ามนุษยชาติสามารถจัดการกับความแตกต่างระหว่างอารยธรรมได้อย่างสันติหรือไม่

แนวคิดเบื้องหลัง GCI คืออารยธรรมต่าง ๆ ควรใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของตนและทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุความก้าวหน้า ในจิตวิญญาณของข้อริเริ่มนี้ ควรดำเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อแก้ไขปัญหาโลกที่เกี่ยวข้องกับอนาคตของระเบียบโลกและมนุษยชาติ การแลกเปลี่ยนทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และมนุษยธรรม และการเรียนรู้ซึ่งกันและกันควรเป็นแรงขับเคลื่อนของความก้าวหน้าของสังคมมนุษย์ แนวคิดหลักของ GCI รวมถึงการสนับสนุนร่วมกันในการเคารพความหลากหลายของอารยธรรม การสนับสนุนค่านิยมร่วมกันของมนุษยชาติ การสนับสนุนความสำคัญของการสืบทอดและนวัตกรรมของอารยธรรม และการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประชาชนอย่างเข้มแข็ง

ความเข้าใจว่าอารยธรรมมีความหลากหลายมากมายเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โลกเป็นที่อยู่ของผู้คนกว่าแปดพันล้านคนที่นับถือศาสนาและไม่มีศาสนาที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็นกว่า 200 ประเทศและภูมิภาค และมากกว่า 2000 กลุ่มชาติพันธุ์ พวกเขาทั้งหมดมีมรดกทางประวัติศาสตร์ วิธีคิด และวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน ความหลากหลายของอารยธรรมกำหนดความจำเป็นในการครอบคลุม การแลกเปลี่ยน และการเพิ่มพูนซึ่งกันและกัน ในโลกที่เชื่อมโยงถึงกันและพึ่งพาอาศัยกัน การสร้างชุมชนมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกันต้องการการมีส่วนร่วมของผู้คนทั่วโลกและการสนับสนุนจากอารยธรรมที่แตกต่างกัน แนวคิดเรื่องความเหนือกว่าของอารยธรรม การนำมาตรการคว่ำบาตร การสร้างอุปสรรคและความขัดแย้ง การบังคับใช้แนวคิดเกมศูนย์รวม และหลักการ "ผู้ชนะได้ทั้งหมด" ทำลายความสามัคคีของการพัฒนามนุษย์

มนุษยชาติอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโลกเพียงหนึ่งเดียว และเรากำลังกลายเป็นชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งคุณเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราเป็นส่วนหนึ่งของคุณ เรามีผลประโยชน์ร่วมกันที่ก่อให้เกิดคุณค่าในตัวเรา ค่านิยมร่วมของมนุษยชาติ ได้แก่ สันติภาพ การพัฒนา ความเท่าเทียม ความยุติธรรม ประชาธิปไตย และเสรีภาพ เป็นค่านิยมอุดมคติที่ผู้คนทั่วโลกมุ่งมั่นมานาน ปัจจุบันบางประเทศพยายามบังคับใช้ค่านิยมและรูปแบบการพัฒนาของตนเองกับผู้อื่น สร้างชุมชนแยกต่างหากที่ไม่รวมผู้อื่น

ประวัติความร่วมมือระหว่างอารยธรรม: เส้นทางสายไหมอันยิ่งใหญ่

เส้นทางสายไหมมีประวัติศาสตร์ที่น่าหลงใหล เน้นถึงอิทธิพลของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ในยุคกลาง ระหว่างปี ค.ศ. 800 ถึง 1200 เส้นทางสายไหมนำไปสู่การพัฒนาที่โดดเด่นในเอเชียกลาง โดยภูมิภาคนี้นำหน้าการค้าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ความซับซ้อนของเมือง ขนาด และการปรับปรุงศิลปะและการพัฒนาความรู้ในหลายสาขา ในช่วงเวลานี้ ปัญญาชนหลายคนมีความโดดเด่นในด้านคณิตศาสตร์ ดาราศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา และการแพทย์ นักวิชาการเหล่านี้ตั้งชื่อว่า พีชคณิต ประสบความสำเร็จในการคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของโลกอย่างแม่นยำ เขียนหนังสือที่กลายเป็นพื้นฐานของการแพทย์สมัยใหม่ และสร้างบทกวีที่ดีที่สุดที่เคยมีอยู่ในโลก

ความรุ่งเรืองนี้เป็นผลมาจากการพบปะของบุคคลสำคัญจากวัฒนธรรมต่าง ๆ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ ความคิด และแนวคิดของพวกเขา ที่ตั้งของเอเชียกลางเอื้อต่อการค้าตรงและการเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมกับจีน อินเดีย รัสเซีย ยุโรป และเอเชียตะวันตก ตามที่เฟรเดอริค สตาร์ กล่าวไว้ "มีน้อยครั้งในประวัติศาสตร์ที่มีนักวิทยาศาสตร์มากมายปรากฏในสถานที่เดียวกันในเวลาเดียวกัน"

เป็นเวลาหลายศตวรรษที่เส้นทางสายไหมเป็นช่องทางสำคัญสำหรับการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ เชื่อมโยงอารยธรรมต่าง ๆ ตั้งแต่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน หุบเขาอินดัสและคงคา แม่น้ำไทกริสและยูเฟรทีส และแม่น้ำเหลืองและแยงซี มันนำพาผู้คนที่มีเชื้อชาติ ศาสนา และความเชื่อต่าง ๆ มารวมกัน รวมถึงชาวกรีก โรมัน จีน บาบิโลน และอินเดีย ตลอดจนผู้ติดตามศาสนาอิสลาม คริสต์ พุทธ และศาสนาอื่น ๆ

เส้นทางสายไหมที่จัดตั้งขึ้นกลายเป็นยิ่งใหญ่เพราะมันเสริมสร้างความผูกพันระหว่างอารยธรรมของทวีปยูเรเชีย ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก และส่งเสริมการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองในระดับภูมิภาค มันสร้างจิตวิญญาณที่เป็นเอกลักษณ์ของเส้นทางสายไหมซึ่งมีลักษณะเป็นสันติภาพและความร่วมมือ การเปิดกว้างและการยอมรับ การฝึกฝนร่วมกันและการเพิ่มพูนทางวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์ใหม่: ข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง

ประธานาธิบดีจีน สี จิ้นผิง ได้เสนอข้อริเริ่มแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative, BRI) เมื่อ 11 ปีก่อน ข้อริเริ่มนี้มีเป้าหมายที่จะฟื้นฟูจิตวิญญาณร่วมกันของเส้นทางสายไหม ที่ผู้คนจากกลุ่มชาติพันธุ์ ศาสนา และภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันสามารถมารวมตัวกันเพื่อบรรลุสันติภาพและความเจริญรุ่งเรือง ข้อริเริ่มนี้ให้การตีความใหม่ของเส้นทางสายไหมใหม่ มันทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับการสร้างชุมชนที่มีความสนใจร่วมกันและอนาคตร่วมกันซึ่งมีลักษณะเป็นความเชื่อมั่นทางการเมือง การบูรณาการทางเศรษฐกิจ และความครอบคลุม

BRI คาดว่าจะมีส่วนร่วมต่อการเติบโตของประเทศคู่ค้าเช่นเดียวกับเส้นทางสายไหมอันยิ่งใหญ่ ตามการประมาณการของธนาคารโลก BRI มีศักยภาพในการเพิ่มการไหลของการค้า 4.1 เปอร์เซ็นต์ และลดต้นทุนการค้าโลกลง 1.1 ถึง 2.2 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ ข้อริเริ่มยังคาดว่าจะเพิ่ม GDP ของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก 2.6-3.9 เปอร์เซ็นต์ โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน BRI จะช่วยขจัดอุปสรรคต่อการค้าโลก นำไปสู่ผลประโยชน์ที่กว้างขวาง โดยคาดว่าภายในปี 2040 BRI จะสามารถเพิ่ม GDP โลกได้ 7.1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี

มีประเทศและองค์กรระหว่างประเทศมากกว่า 150 แห่งเข้าร่วมใน BRI ทำให้เป็นแพลตฟอร์มความร่วมมือระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด ข้อริเริ่ม GCI จะเพิ่มมิติใหม่ให้กับความร่วมมือระหว่างประเทศที่เข้าร่วม BRI ทำให้การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและมนุษยธรรมระหว่างประเทศมีผลมากขึ้น โดยการจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมและภาพยนตร์ นิทรรศการโบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์ และกิจกรรมอื่น ๆ ประเทศคู่ค้าจะเสริมสร้างสะพานแห่งมิตรภาพระหว่างผู้คน อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และส่งเสริมการเพิ่มพูนซึ่งกันและกัน

คุณค่าร่วมสมัยของ GCI

อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดของ GCI เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติจากความลึกซึ้งของประวัติศาสตร์จีน เนื่องจากอารยธรรมจีนที่มีความต่อเนื่องมากว่า 5000 ปีเกิดจากการรวมกันของภูมิทัศน์วัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศ ปัจจุบันจีนเป็นประเทศหลายเชื้อชาติเดียวที่ทุกกลุ่มชาติพันธุ์ 56 กลุ่มมีความเป็นเอกภาพด้วยความหลากหลาย ความเป็นเอกภาพนี้กำหนดให้ความสามัคคีของชาติยังคงเป็นศูนย์กลางของผลประโยชน์หลักของประเทศ และรัฐที่แข็งแกร่งและเป็นเอกภาพคือรากฐานที่ความเป็นอยู่ที่ดีของคนทั้งชาติพึ่งพิง

ความครอบคลุมของอารยธรรมจีนแสดงให้เห็นโดยการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของความเชื่อทางศาสนาต่าง ๆ และความเปิดกว้างของวัฒนธรรมจีนต่ออารยธรรมอื่น ๆ ข้อริเริ่มการพัฒนาโลก ข้อริเริ่มความมั่นคงโลก และข้อริเริ่มอารยธรรมโลก เรียกร้องให้มีความเจริญร่วมกันและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย การฟื้นฟูชาติของจีนเป็นเรื่องราวของการสร้างชาติ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการรวมกลุ่มคนและวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในขณะเดียวกันก็เคารพความหลากหลายและความแตกต่างของพวกเขา

คำพูดจีนโบราณกล่าวว่า "การเรียนโดยไม่แลกเปลี่ยนกับผู้อื่นจะทำให้ไม่รู้และไม่รับทราบ" เฉพาะความสัมพันธ์ที่กระตือรือร้นระหว่างผู้คนจากวัฒนธรรมต่าง ๆ เท่านั้นที่สามารถสร้างความไว้วางใจ ทำลายอุปสรรค สร้างมิตรภาพ และในที่สุดเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น เมื่อผู้คนจากภูมิหลังต่าง ๆ เริ่มมีปฏิสัมพันธ์ พวกเขาสามารถดื่มด่ำในวัฒนธรรมใหม่ เรียนรู้ภาษาใหม่ หรือแลกเปลี่ยนความคิดใหม่ ความสัมพันธ์เหล่านี้มักจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่แข็งแกร่งขึ้นบนพื้นฐานของความเข้าใจซึ่งกันและกัน ความเคารพ และผลประโยชน์ร่วมกัน

ตัวอย่างเช่น การก่อตัวและการพัฒนาความคิดทางปรัชญาตะวันออกและตะวันตกโบราณนั้นไม่แยกออกจากการแลกเปลี่ยนและการบูรณาการระหว่างอารยธรรมมนุษย์ในยุคแรก ๆ ความคล้ายคลึงกันระหว่าง "โลกของความกลมกลืน" ของขงจื๊อและ "สาธารณรัฐ" ของเพลโตนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ในประวัติศาสตร์

โลกได้เข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและความปั่นป่วน ด้วยการฟื้นฟูทฤษฎีการปะทะกันของอารยธรรม การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมนานาชาติกำลังเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญ ในภูมิหลังนี้ การสร้างการสนทนาอารยธรรมโลกและเครือข่ายความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนมีความสำคัญและเร่งด่วนอย่างยิ่ง

"อารยธรรมที่สร้างขึ้นโดยสังคมมนุษย์ทั้งหมดนั้นเจิดจรัส พวกเขาเป็นที่ที่การขับเคลื่อนสู่ความทันสมัยของแต่ละประเทศได้รับพลัง และเป็นที่ที่คุณลักษณะเฉพาะของพวกเขามาจาก" ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง กล่าว โดยเรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ สำรวจเส้นทางที่หลากหลายสำหรับความทันสมัย

GCI เน้นความสำคัญของการเคารพประวัติศาสตร์และประเพณีของประเทศต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ควรถูกมองว่าเป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางสังคมและเศรษฐกิจ แต่ควรถูกมองว่าเป็นแรงขับเคลื่อนสำหรับความทันสมัย แนวทางนี้น่าสนใจสำหรับประเทศที่ภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองและกังวลเกี่ยวกับการรักษาลักษณะเฉพาะของตนในโลกที่มีแนวโน้มที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประวัติศาสตร์ได้แสดงให้เห็นว่าการหาจุดสมดุลระหว่างประเพณีและนวัตกรรม ระหว่างการรักษาตนเองและความทันสมัยนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย กระบวนการความทันสมัยในที่ต่าง ๆ ที่ผู้คนอาศัยอยู่นั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้และเป็นสากล แต่พวกมันสามารถมีรูปแบบที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง

การทันสมัยและความหลากหลายของอารยธรรมไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือเพิกเฉยต่อมาตรฐานทั่วไปของการปกครองที่รับผิดชอบ ในความสัมพันธ์ระหว่างอารยธรรมต่าง ๆ ไม่ควรมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำตัวเป็นครูที่รู้ทุกอย่างในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งเชื่อฟังอย่างเชื่อฟัง แต่ทุกคนควรพยายามเรียนรู้จากกันและกันและสนับสนุนซึ่งกันและกันในความทันสมัยและการพัฒนา GCI ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีที่กระบวนการนี้ในการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกันควรได้รับการพัฒนาต่อไปอย่างไร

บทสรุป

GCI เน้นย้ำความจริงที่ว่าความแตกต่างระหว่างอารยธรรมไม่ควรถูกมองว่าเป็นข้อเสียเปรียบ ตรงกันข้าม พวกมันเป็นทรัพย์สินของมนุษยชาติที่ทำให้เราทุกคนแข็งแกร่งขึ้น สร้างสรรค์ และยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้นเราต้องหวงแหนและปลูกฝังความหลากหลายเช่นนี้ การทำให้ทุกอารยธรรมเป็นแบบเดียวกันจะลดความหลากหลายของมนุษยชาติ ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงและความไม่แน่นอนในระดับโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การเกิดใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม ชาติพันธุ์ ภูมิภาค ชาติ และศาสนาในปัจจุบันเป็นการตอบสนองตามธรรมชาติของประเทศต่าง ๆ ต่อโลกาภิวัตน์และแนวโน้มที่จะทำให้ระเบียบโลกเป็นมาตรฐานเดียวกัน

Djoomart Otorbaev เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐคีร์กีซสถาน เป็นศาสตราจารย์ของโรงเรียนแถบและเส้นทางแห่งมหาวิทยาลัยครุศาสตร์ปักกิ่ง และเป็นผู้เขียนหนังสือ "การเกิดใหม่ทางเศรษฐกิจของเอเชียกลางภายใต้เงาของการเล่นเกมครั้งใหญ่ใหม่" (Routledge 2023)