ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 67  นายจำเริญ โพธิยอด ประธานกรรมการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development  นำคณะกรรมการ ธพส. ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้างอาคารศูนย์ราชการ โซน ซี  ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างตกแต่งภายในขั้นสุดท้าย

โดยมี ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ DAD พร้อมผู้บริหาร นำชมสถานที่ เพื่อตรวจความพร้อมเตรียมต้อนรับหน่วยงานซึ่งจะทยอยย้ายเข้าพื้นที่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไป  ได้แก่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5  และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.