ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตรียมเริ่มใช้มาตรการการเพิ่ม Uptick (รายหลักทรัพย์) ในวันที่ 1 ก.ค.67 โดยให้ขายชอร์ต (ทุกหลักทรัพย์) ได้ที่ราคาสูงกว่าราคาซื้อขายครั้งสุดท้าย (Uptick) จากปัจจุบันให้ขายชอร์ตได้ที่ราคาเท่ากับหรือสูงกว่า (Zero-plus Tick) พร้อมการทบทวนหลักทรัพย์ที่ Short Selling ได้ เริ่มวันที่ 21 มิ.ย.นี้ โดยกรณีหุ้นที่ไม่ได้อยู่ใน SET 100 เพิ่มมาร์เก็ตแคป เป็น 7.5 พันล้านบาท จากเดิมที่ 5 พันล้านบาท

ขณะเดียวกันยังเร่งการใช้มาตรการควบคุมพฤติกรรมการซื้อขายบางมาตรการให้เร็วขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดเวลาขั้นต่ำของออเดอร์ก่อนที่จะสามารถยกเลิกคำสั่ง (Minimum Resting Time) ซึ่งจะเริ่มในไตรมาส 3/67 โดยกำหนดให้ Minimum Resting Time ของคำสั่งก่อนที่จะสามารถแก้ไข/ยกเลิด ไว่ที่ 250 milliseconds หากคำสั่งที่มีการแก้ไข/ยกเลิดก่อนเวลาดังกล่าวจะถูก reject โดยระบบ

นอกจากนี้ยังมีบางมาตรการที่เลื่อนการบังคับใช้ออกไป เช่น การเพิ่ม Circuit Breaker รายหุ้น (Dynamic Price Band) โดยกำหนดกรอบการเคลื่อนไหวของราคา (ที่แคบกว่า Celling & Floor) เอาไว้ เพื่อไม่ให้ราคาผันผวนเกินไป (Phase 1 - เฉพาะในส่วนหุ้นแม่) ซึ่งเลื่อนการบังคับใช้มาเป็นไตรมาส 3/67 จากเดิมวางแผนไว้ในไตรมาส 2/67 แต่ได้เพิ่มเติมมาตรการกำหนดให้ใช้กับหลักทรัพย์ที่มีหุ้นนั้นเป็น Underlying ด้วย (Phase 2) ซึ่งในส่วนนี้จะเริ่มบังคับใช้ในไตรมาส 1/68 และมาตรการ Auto Halt รายหุ้น กรณีจำนวนหุ้นรวมในคำสั่งมากกว่าจำนวนหุ้นที่กำหนด เพื่อป้องกันการจับคู่ของคำสั่งซื้อขายที่อาจผิดปกติ ได้เลื่อนบังคับใช้มาเป็นไตรมาส 1/68 จากเดิมที่จะเริ่มไตรมาส 4/67 

#ข่าววันนี้ #ตลท #Uptick #CircuitBreaker