วันที่ 18 มิถุนายน 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 18 มิ.ย.67 ณ เวลา 08.30 น.ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 36.35 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 37.08 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ