‘กลุ่ม40สว.’ ส่ง ‘ดิเรกฤทธิ์-สมชาย-ประพันธ์’ นั่งพยานคดี ‘นายกฯ’ ปมตั้ง ‘พิชิต’ ชี้เป็นการชี้แจงเพิ่มเติมหลักฐาน เปิดทางศาลฯไต่สวน

15มิ.ย.2567 นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม สมาชิกวุฒิสภา(สว.) ให้สัมภาษณ์กรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ สั่งให้คู่กรณียื่นบัญชีระบุพยานหลักฐาน ในคดีของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กรณีแต่งตั้งนายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทางกลุ่ม40สว.ได้ยื่นหรือยังว่า เราส่งพยานบุคคลไปช่วยชี้แจงเพิ่มเติม ในประเด็นที่อาจจะถูกซักถามรายละเอียดของคําร้องที่ยื่นไป โดยมีตน นายสมชาย แสวงการ สว. และนายประพันธ์ คูณมี สว.

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ยังมีข้อเสนอแนวทางให้ศาลรัฐธรรมนูญ ตรวจสอบข้อมูลในเรื่องกฎหมาย และขอบเขตอำนาจหน้าที่ ในการรับสนองพระบรมราชโองการ แต่งตั้งรัฐมนตรี ว่านายกฯ ได้ทำหน้าที่สมบูรณ์หรือไม่ หากมีเจตนาทุจริต ก็มีความผิด หรือแม้จะมีเจตนาสุจริต แต่ว่าประมาทเลินเล่อ ทําให้เกิดความเสียหายในการทำหน้าที่ ก็อาจจะทําให้ศาลพิจารณาว่า เป็นความบกพร่องที่จะบ่งชี้ว่าเป็นการกระทำที่ไม่สุจริต

นายดิเรกฤทธิ์ กล่าวด้วยว่า เรามีข้อคำร้องว่า นายกฯ รู้ถึงคุณสมบัติที่ไม่ซื่อสัตย์ของนายพิชิตหรือไม่ ได้ถามครบหรือไม่ หรือการนําเสนอรายงานเพื่อโปรดเก้าฯ แต่งตั้ง เขียนอย่างไร รวมถึงความเห็นของนายกฯ ที่ให้ประกอบไป นี่คือหัวใจให้ศาลรับฟังว่า ทีมงานกฎหมายของรัฐบาล ได้เสนอชี้แจงข้อกล่าวหาเหล่านี้ครอบคลุมทั้งหมดหรือไม่ และถือเป็นการชี้แจงเพิ่มเติมในหลักฐานและมุมมองของเรา เพื่อเป็นโอกาสให้ศาลได้ไต่สวนในห้องพิจารณาคดี