วันที่ 12 มิ.ย.2567 ที่ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคดีก้าวไกล พิจารณาโดยการอภิปรายแล้ว จากนั้นมีคําสั่งให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง  หรือ กกต. ยื่นบัญชีระบุพยานหลักฐานต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในวันจันทร์ที่ 17 มิ.ย.  และเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญต่อไป กำหนดนัดพิจารณาต่อไป ในวันที่ 18 มิ.ย.นี้