วันที่ 11 มิ.ย. 2567 ที่อาคารอนาคตใหม่ นายชัยธวัช ตุลาธน สส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เปิดเผยว่า การประชุมสส.วันนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ ซึ่งมีวาระการพิจารณาสำคัญ 2 เรื่อง กฎหมายประชามติที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมทั้งจากพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทย และคณะรัฐมนตรี  อีกวาระหนึ่งก็คือ การพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 โดยเฉพาะร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ที่เพิ่งเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ ถือว่าล่าช้ามาก สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลมีปัญหาในการจัดสรรงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตามพรรคก้าวไกลจะพยายามอย่างเต็มที่ โดยที่ที่ผ่านมาคณะกรรมาธิการติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎร ได้ทำงานอย่างต่อเนื่อง ทำให้พอจะได้มีข้อมูล งบประมาณ บ้างแล้ว

นายชัยธวัช กล่าวต่อวา ส่วนงบประมาณก้อนนี้มีหลายมิติที่น่าสนใจ โดยเฉพาะ งบประมาณที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ นโยบายเรือธงของรัฐบาล รวมทั้งงบประมาณ โครงการดิจิทัลวอลเลต ขณะเดียวกันงบประมาณปี 2568 เป็นงบประมาณฉบับแรกที่รัฐบาลชุดนี้มีอำนาจในการจัดสรรด้วยตัวเอง 100%  ไม่สามารถอ้างได้แล้วว่าเป็นงบประมาณตกค้างจากรัฐบาลก่อน ดังนั้นฝ่ายค้านจึงต้องตรวจสอบว่าการจัดสรรงบประมาณสอดคล้องกับนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้กับรัฐสภาหรือไม่ เพราะหลายนโยบายต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ดังนั้นการจะพูดแต่ปากแล้วเขียนออกมาเป็นตัวอักษรแต่ไม่มีงบประมาณมาสนับสนุนจริงแสดงว่ารัฐบาลไม่ให้ความสำคัญหรือยุทธศาสตร์และแผนงานในการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

“การอภิปรายฝ่ายค้านจะพยายามพูดถึงนโยบายในแต่ละด้านอย่างรอบด้านที่สุด  ส่วน concept ของการอภิปรายจะมีการหารือกันอีกครั้ง ซึ่งที่ผ่านมา สส. ได้ทำการบ้านศึกษาข้อมูล และเสนอเนื้อหาไว้จากฝ่ายนโยบายแล้วแต่เมื่องบประมาณ ออกมาทั้งหมดก็จะมีความชัดเจนว่าจะกำหนดทิศทางการอภิปรายอย่างไร” นายชัยธวัช กล่าว