ไทยประกันชีวิตปลื้ม ฟีเจอร์ My Wellness Vital Scan เช็กสุขภาพเบื้องต้นผ่านการสแกนใบหน้าด้วย AI บนแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าดี ชี้เป็นฟีเจอร์ที่สะดวก ปลอดภัย สามารถแจ้งผลประเมินเบื้องต้นและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว ขยายความห่วงใยด้วยการเพิ่มสิทธิ์เข้าใช้งานตรวจเช็กสุขภาพแก่ลูกค้าและครอบครัว มุ่งยกระดับทั้งสุขภาพกายและใจของคนไทยให้แข็งแรง

หลังประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวฟีเจอร์ My Wellness Vital Scan บริการเช็กสุขภาพเบื้องต้นผ่านการสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI บนแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต (TLI Application) เมื่อช่วงต้นปี 2567 ที่ผ่านมา มีลูกค้าจำนวนมากให้ความสนใจในการใช้บริการ ซึ่งนอกเหนือจากการเช็กสุขภาพร่างกายเบื้องต้นแล้ว My Wellness Vital Scan ยังสามารถเช็กสุขภาพใจ บอกระดับความเครียด เพื่อให้ลูกค้าไทยประกันชีวิตได้ดูแลทั้งสุขภาพกายและใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายนิติพงษ์ ปรัชญานิมิต รองผู้จัดการใหญ่ และ Chief Marketing Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนส่วนใหญ่ ให้ความสำคัญกับการมีคุณภาพชีวิตที่ดี จึงหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพ ทั้งการออกกำลังกาย และเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ แต่ขณะเดียวกัน บางคนกลับลืมดูแลในเรื่องของสุขภาพใจ ไทยประกันชีวิตเล็งเห็นว่า สุขภาพของจิตใจเป็นเรื่องที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าสุขภาพร่างกาย การรู้เท่าทันความเครียด จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคภัยต่างๆ ที่จะตามมาได้

ด้วยฟีเจอร์ My Wellness Vital Scan ซึ่งเป็นบริการเช็กสุขภาพเบื้องต้นผ่านการสแกนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI สำหรับลูกค้าที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไป สามารถตรวจเช็กค่าสุขภาพ 9 ด้าน ได้แก่ ระดับความเครียด, อายุผิวหน้า, อัตราการเต้นของหัวใจ, อัตราการหายใจ, ความดันโลหิต, อัตราส่วนรอบเอวต่อส่วนสูง, ดัชนีมวลกาย (BMI), ดัชนีรูปร่าง (ABSI) และคะแนนรวมด้านสุขภาพ รวมถึงมีการบอกค่ามาตรฐาน การแปลผลเบื้องต้น และคำแนะนำที่สอดคล้องกับผลสุขภาพของแต่ละบุคคล

เพื่อเพิ่มความห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของลูกค้า ตลอดจนบุคคลที่ลูกค้ารัก ไทยประกันชีวิตจึงได้เพิ่มสิทธิ์การใช้บริการ My Wellness Vital Scan ให้แก่ลูกค้า จากเดิมที่ใช้บริการได้ 1 สิทธิ์/ท่าน/เดือน เพิ่มเป็น 3 สิทธิ์/ท่าน/เดือน ลูกค้าจึงสามารถเข้าใช้บริการเพื่อตรวจเช็กสุขภาพได้บ่อยขึ้น หรือให้สิทธิ์คนในครอบครัวตรวจเช็กสุขภาพได้ โดยใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต เมนู My Wellness

ลูกค้าไทยประกันชีวิตสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ไทยประกันชีวิต ได้ฟรีทั้งจากระบบ IOS และ Android เพื่อเข้าถึงข้อมูลกรมธรรม์ และทำธุรกรรมด้านประกันชีวิตได้ด้วยตนเองทุกที่ทุกเวลา รวมถึงรับสิทธิพิเศษต่างๆ คลิกเพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน https://bit.ly/3OJdVaR สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านเว็บไซต์ www.thailife.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ โทร.1124