สคร.12 สงขลา เตือนเปิดเทอม 4 โรค”หวัดใหญ่ โควิด หัด ไข้เลือดออก” ต้องระวัง แนะผู้ปกครองเตรียมความพร้อมบุตรหลาน ป้องกันตนเองเมื่อไปโรงเรียน

    น.พ.เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรค(สคร.) ที่ 12 จ.สงขลา กล่าวว่าโรคที่คาดว่าอาจมีการระบาดในช่วงเปิดเทอมจากข้อมูล 1 ม.ค. - 30 เม.ย.67 ไข้เลือดออก  เขตสุขภาพที่ 12 พบผู้ป่วย 3,698ราย เสียชีวิต 2 ราย โรคไข้หวัดใหญ่ พบผู้ป่วย 8,698 ราย ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต โรคหัดพบผู้ป่วย558ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตและ โรคโควิด 19 พบผู้ป่วย 5,276 รายเสียชีวิต 1 ราย

   น.พ.เฉลิมพลฯ ยังกล่าวอีกว่า ช่วงเปิดเทอมจะมีการเคลื่อนย้ายประชากร นักเรียน จากต่างจังหวัดและอำเภอรอบนอกเข้าสู่เขตเมือง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนและสถานศึกษาที่มีชื่อเสียง และนักเรียนจากหลากหลายชุมชนเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนเดียวกัน อาจทำให้เกิดการระบาดของโรคติดต่อทางเดินหายใจ ได้แก่ โรคโควิด 19 ไข้หวัดใหญ่ และโรคหัด โรคติดต่อที่มียุงลายเป็นพาหะ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก

   “ผู้ปกครองต้องเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตนเองให้ลูกหลานได้แก่ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ และยาทากันยุง ติดกระเป๋านักเรียน เพื่อน าไปใช้ที่โรงเรียน หากนักเรียนป่วย หรือมีไข้ ควรหยุดเรียนเพื่อป้องกันการแพร่เชื อไปสู่เพื่อนคนอื่นในห้องเรียน หรือในโรงเรียนเน้นย้ำปฏิบัติตามมาตรการ “D-M-H” เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆ ป้องกัน โรคโควิด 19โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคหัด พร้อมทายากันยุงป้องกัน 3 โรค ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื อไวรัสซิกา  น.พ.เฉลิมพลฯ กล่าว