วันที่ 4 มิ.ย. 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบมาตรการภาษีและอนุมัติหลักการร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศ และเพื่อกำหนดการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่บุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับการท่องเที่ยวและการจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง และจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆภายในประเทศช่วงโลว์ซีซั่น ตั้งแต่เดือนพ.ค.ถึงเดือนพ.ย. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา เพื่อเป็นเรื่องเร่งด่วน ซึ่งอย่างที่เราทราบกันดีว่าก่อนที่งบประมาณจะถูกนำออกมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ทางรัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องการท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ และซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลใช้ในการผลักดันเศรษฐกิจต่อไป  

 

นายกฯ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา ตนได้ประชุมกับส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเมืองรอง โดยมีการประสานงานการจัดงานเฟสติวัลต่างๆในเมืองรองโดยเฉพาะช่วงเดือนโลว์ซีซั่น  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแจ้งรัฐมนตรีหลายท่าน ที่เป็นสส.ในพื้นที่ ว่าหากในจังหวัดมีเรื่องดีๆอะไรก็ให้ประสานมายัง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อโปรโมทและสนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้เมื่อเรามีมาตรการภาษีตรงนี้ออกไปกระทรวงการคลังได้ประเมินว่า จะมีการเสียภาษี 1,500 ล้านบาท ซึ่งเรามั่นใจหากรัฐบาลช่วยอย่างเต็มที่ในเรื่องการท่องเที่ยวเมืองทองตรงนี้จะได้เงินมากกว่า 1,500 ล้านบาท