เมื่อเวลา 11.20 น. วันที่ 4 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงผลงาน 6 เดือนรัฐบาลมีอะไรต้องปรับเพิ่มเติม และอะไรคือผลงานที่โดดเด่นที่สุดในสายตาของนายกฯ หลังโพลของรัฐบาล โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่าเรตติ้งดีขึ้นว่า ได้อ่านผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติมาเหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องของการเกษตร พืชผลเกษตร ราคาพืชผล ราคาอาหาร และหนี้เกษตรกร การแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งได้มีการจับเพิ่มได้ขึ้น 4 เท่า แต่เรียนตามตรงว่ายังไม่เพียงพอ เพราะยังทำได้อีก เนื่องจากราคายาบ้าต่อเม็ดยังไม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีเรื่องที่ตนได้ประสานให้มีการลดดอกเบี้ยในธนาคารหลัก 0.25 % ก็ถือได้ว่าช่วยแบ่งเบาให้กับประชาชนได้

 

นายกฯ กล่าวว่า ส่วนการปราบอาชญากรรมไซเบอร์มีการอายัดทรัพย์ไปได้แล้วถึงกว่า 6 พันล้านบาท เป็นเรื่องที่เราพอใจ แต่ยังมีกรณีที่ต้องทำอีกมากนอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับกลุ่ม ที่มีความหลากหลายและผลักดันตามร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญ นอกจากนี้ยังมีเรื่องบีโอไอและผู้แทนการค้าไทยได้ไปเจรจาเอานักลงทุนเข้ามาก็ยังมีการทำอย่างต่อเนื่อง

 

“เรื่องที่เรายังต้องทำต่อเนื่องคือเรื่องของการศึกษา ซึ่งยังเป็นปัญหาของประเทศไทย ผมคิดว่าต้องมีการพัฒนา และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เรื่องของหนี้ครัวเรือนก็พยายามต้องหาทางลดกันต่อไป ถือเป็นภาระหลัก เรื่องปัญหา Capacity Utilization กำลังการผลิตของภาคอุตสาหกรรมในโรงงานต่างๆซึ่งทำได้น้อยลง ปัจจุบันใช้อยู่แค่ 57 % เท่านั้นเอง หน้าที่ของเราก็คือต้องพยายามกระตุกให้มีการผลิตเกิดขึ้น เพื่อให้มีการจ้างงาน ซื้อmaterial(วัสดุ)ใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นการเปิดตลาดใหม่ๆในเวทีโลก ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญ“ นายกฯ กล่าว