วันที่ 2 มิถุนายน 67 เมื่อเวลา 12.40 น. ที่ตลาดบางน้ำผึ้ง จ.สมุทรปราการ  นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี  ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ กรณีการแต่งตั้ง นายพิชิต ชื่นบาน เป็นรัฐมนตรี ว่า  เบื้องต้นร่างแรกของคำชี้แจงเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ในระหว่างการแก้ไขเพิ่มเติมในบางจุด ทั้งนี้จะครบกำหนดส่งคำชี้แจงในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ แต่ต้องดูว่าจะสามารถส่งได้วันที่เท่าไหร่ โดยจะต้องให้ความสำคัญในทุกประเด็น 

พร้อมยังคงยืนยันว่าทุกๆขั้นตอน ในการแต่งตั้งทำถูกต้องตามกฏหมาย แต่ทั้งหมดต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งต้องให้เกียรติท่าน ตนขอไม่พูดว่ามั่นใจหรือไม่มั่นใจ แต่ตนมั่นใจว่าทำด้วยความสุจริต 

เมื่อถามว่าคำชี้แจงจะต้องมีการยืนยัน หรือไม่ว่านายพิชิต มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ทุกอย่างอยู่ในคำชี้แจง คงไม่ใช้เวทีของสื่อมวลชนที่จะมาพูดว่าอะไรเป็นอะไร ต้องขอความกรุณาตรงนี้ด้วย 

เมื่อถามว่าการทำคำชี้แจงได้มีการปรึกษานายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ด้านกฎหมายหรือไม่  นายกรัฐมนตรี ยอมรับว่า ได้มีการปรึกษานายวิษณุเพราะเป็นหนึ่งในคนที่ต้องไปขอคำปรึกษา.