ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ดร.นิยม เวชกามา อดีต สส.สกลนคร เขต 2 พรรคเพื่อไทย ในฐานะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี คนที่ 1 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ฯพณฯ ภูมิธรรม เวชยชัย เข้ากราบนมัสการหารือ พระอาจารย์สุริยา มหาปัญโญ ประธานสงฆ์และเจ้าอาวาสวัดป่าโสมพนัส บ้านภูเพ็ก ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ซึ่งเป็นสถานปฏิบัติธรรมใหญ่ที่สุดใน จ.สกลนคร กรณีข้อพิพาทการขอจัดตั้งวัดในเขตป่าอุทยานแห่งชาติและขอกรรมสิทธิ์ในที่ดินยังไม่สามารถดำเนินการได้ รอคอยมานานกว่า 40 ปี  ซึ่งพระอาจารย์สุริยา เคยได้ประสานไปยังสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร แจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งวัดป่าโสมพนัส

โดยทางวัดได้ส่งเอกสารประกอบการประชุมหารือและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาในกรรมสิทธิ์ที่ดินของวัดให้แก่สำนักงานพระพุทธศาสนาไปแล้ว ซึ่งได้ขึ้นบัญชีชื่อวัดและที่พักสงฆ์ที่ขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 และเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 วัดป่าโสมพนัส ปรากฏอยู่ในลำดับที่ 212 ที่แจ้งประสงค์ต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสกลนคร เพื่อสร้างวัดป่าโสมพนัส ประเภทป่าสงวนแห่งชาติจำนวน 15 ไร่ บ้านภูเพ็ก หมู่ 12 ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร 


 
ซึ่งในปัจจุบันพื้นที่ภายในวัดป่าโสมพนัส ได้รับการบริจาคพื้นที่ให้ทำเป็นสถานปฏิบัติธรรมเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 60 ไร่ ขณะนี้ยังไม่มี หน่วยงานใดเข้ามาตรวจสอบและช่วยเหลือดำเนินการใดๆ ซึ่งพระอาจารย์สุริยา ได้พาเดินชมทั่วพื้นที่สถานปฏิบัติธรรม พบว่ามีพระภิกษุ-ภิกษุณี แม่ชีและผู้ที่มาปฎิบัติธรรมใช้พื้นที่เต็มบริเวณจำนวนมาก ปัจจุบันในวัดป่าโสมพนัสมีพระสงฆ์จำพรรษาทั้งสิ้น 25 รูป และมีผู้มาปฎิบัติธรรมแต่ละเดือนเป็นจำนวนมากจัดเป็นคอร์สในการฝึกอบรมเป็นรอบละ 7 วัน 15 วัน และ 30 วัน มีผู้เลื่อมใสศรัทธาแวะเวียนมาปฏิบัติธรรมที่นี่เป็นจำนวนมากใน 1 เดือนประมาณ 1,000 กว่าคน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่เคยคิดเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าปฎิบัติธรรมแม้แต่บาทเดียว ส่วนผู้มีจิตศรัทธาที่จะถวายปัจจัยก็สามารถทำได้และสามารถติดต่อติดตามทาง YouTube ของทางวัดได้โดยตรง ซึ่งมีการทำวัตรเช้าวัตรเย็นในทุกๆวันอย่างเคร่งครัด สถานที่ร่มรื่นมีการปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องนำเรื่องนี้เตรียมเสนอเข้าสู่คณะอนุกรรมธิการ การศาสนา ศิลปะ และ วัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ในครั้งต่อไปอย่างเร่งด่วน