วันที่ 27 พ.ค.67 นายอำนาจ ยงยืน เกษตรอำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เข้าสู่ฤดูฝนและในพื้นที่จังหวัดยโสธรฝนได้ตกลงมาอย่างต่อเนื่องครอบคุมทั้งจังหวัดยโสธรส่งผลให้พื้นที่การเกษตรของประชาชนโดยเฉพาะทุ่งนามีน้ำขังตามท้องนาและเกษตรกร(ชาวนา)ก็ได้นำรถไปไถนาเพื่อกลบตอซังข้าวพร้อมปั่นเป็นการปรับพื้นที่นาให้เรียบก่อนที่จะนำเมล็ดพันธ์ข้าวหว่านลงพื้นนาเพราะปัจจุบันเกษตรกรทำนาหว่านกันหมดแล้วเพราะประหยัดต้นทุนในการทำนาหากทำเหมือนอดีตที่ผ่านมาต้นทุนการผลิตสูง  อีกทั้งความเจริญและสิ่งอำนวยความสะดวกก็มากจึงหันมาทำนาหว่านกัน

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าเกษตรกรอำเภอมหาชนะชัยที่ได้รับเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทานของมูลนิธิชัยพัฒนาก็ได้นำเมล็ดพันธ์ข้าวไปทำการหว่านจากนั้นเมื่อต้นข้าวงอกออกมาก็จะคอยดูแลต้นข้าวจนกว่าจะถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยวต่อไป