ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายเกษียร ไลยโฆษิต ประธานหอการค้า จ.สุราษฎร์ธานี  หมอบหมายให้นายเสนีย์ ภูวเศรษฐถาวร รอง ปธ.หอฯ ได้นำเสนอข้อมูลสถิติของจำนวนเรือสำราญ ตั้งแต่ 2019 จนถึง ปี 2025 เฉลี่ย 50 ลำต่อปี  เพื่อสร้างความมั่นใจ ให้เป็น โครงการที่เป็น return of investment ใน 15 ปี หาก แก้ไขปัญหาของ เรื่องการบริหารจัดการบนฝั่งเพื่อให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจากเรือสำราญที่มีกำลังซื้อสูงกลุ่มนี้  คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดการเทียบท่ากว่า 100 ลำ ใน 5 ปี ดังนั้น นำเสนอต่อรัฐมนตรีนำข้อห่วงใยของชาวสมุยและหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มโครงการ เกรงว่าการสร้างท่าเรือน้ำลึกในครั้งนี้จะถูกถ่ายโอนไปสร้างที่อื่น ซึ่งทำให้สมุยเสียโอกาสในการเป็น Port of calls แหล่งจุดแวะ ของอ่าวไทย ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเรือสำราญในแถบนี้

นายเสนีย์ กล่าวต่อว่า ได้นำเสนออีกหนึ่งเรื่อง คือการส่งเสริมและสนับสนุนครื่องบินเช่าเหมาลำ จากไต้หวัน จีนและ คาซัคสถาน เสนอขอให้ช่วยลดค่าธรรมเนียมการขึ้นลงสนามบินทั้งสุราษฎร์และสมุย Landing Fee รวมถึงร้องขอให้พำนักอย่างน้อย 1 วันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อจับจ่ายใช้สอยในเมืองสุราษฎร์ ก่อนเข้าสมุย ซึ่งผู้ว่า ททท จะพยายามช่วยประสานงานเรื่องนี้ให้ 

ทั้งนี้มีโอกาสได้คุยหารือกับปรึกษากับรัฐมนตรี ท่องเที่ยว ฯ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบเชื่อมโยงเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกอบการต่อไป