วันที่ 27 พฤษภาคม 2567   เวลา 11.50 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด  พัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด และภาคีเครือข่าย ร่วมเยี่ยมชม ให้กำลังใจ และร่วมชิมอาหารอร่อยหลากหลาย จากผู้ผลิต ผู้ประกอบการร้าน OTOP ที่เดินทางมาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายสินค้ากันคับคั่ง ในการจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “งานของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมือง 101” ประจำปี 2567 ณ โดมแอร์ หน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสันร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

สำหรับการจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า “งานของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทย ร่วมใจสู่เมือง 101” จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกับ กลุ่ม OTOP เพื่อการตลาดจังหวัดสงขลา (กลุ่มกิจการเพื่อสังคม)  จัดงานมหกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้ชื่องาน "งานของดีชายแดนใต้ & OTOP ทั่วไทยร่วมใจสู่เมือง 101" ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม –วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ณ โดมแอร์  หน้าห้างโรบินสันร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) พัฒนาธุรกิจชุมชน เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก  จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดร้อยเอ็ด และใกล้เคียง มาร่วม ชม ชิม ช็อปผลิตภัณฑ์ OTOP จากทั่วประเทศ ที่ได้เป็นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐานมารวมไว้ในงานนี้ นอกจากท่านจะได้ช็อปสินค้าดี มีคุณภาพ ยังถือเป็นการสนับสนุนสินค้าชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก และเกิดการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอีกด้วย 

ซึ่งภายในงานมีสินค้าหลากหลาย ประกอบด้วยเสื้อผ้า อาภรณ์ เครื่องประดับ อาหารสด แห้ง อาหารทะเล ขนม ของฝากเลิศรส 5 ดาว มากกว่า 260 บูท นอกจากนี้ ยังมีของที่ระลึก สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร การนวดเพื่อสุขภาพ และมีสินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์โคก หนอง นา ของจังหวัดร้อยเอ็ด ในราคาผู้ผลิตพบผู้บริโภค อีกกว่า 15 บูท