วันที่ 27พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ลงพื้นที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อขอความร่วมมือช่วยสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชนในพื้นที่สร้างการรับรู้ในการเฝ้าระมัดระวังตัวเอง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคระบาดต่างๆ ที่ยังคงมียอดการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อโควิด 19 ที่ยังคงระบาดอยู่ และโรคไข้เลือดออก โรคไวรัสซิก้า โรคปวดข้อ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งจะมีการแพร่ระบาดได้ง่ายในช่วงรอยต่อปลายฤดูแล้งย่างเข้าสู่ฤดูฝน รวมไปถึงโรคเอดส์ และโรคอื่นๆที่ยังมียอดการแพร่ระบาดอยู่ โดยมีสื่อวิทยุกระจายเสียง ประชาสัมพันธ์จังหวัด และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เช่น สื่อทีวี และสื่อออนไลน์ เข้าร่วม 

โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 67 จำนวน 135 รายอัตราป่วย 24.4 ต่อแสนประชากร จำนวนผู้เสียชีวิต 4 ราย อายุ 70 ปีขึ้นไป และมีโรคประจำตัว ได้แก่ อ.กุยบุรี อ.ทับสะแก อ.สามร้อยยอด และ อ.หัวหิน โดยทั้ง 8 อำเภอมีอัตราป่วยสะสมรายอำเภอจากสูงสุดถึงต่ำสุดตามลำดับ ประกอบด้วย อ.สามร้อยยอด อ.บางสะพาน อ.ทับสะแก อ.ปราณบุรี อ.บางสะพานน้อย อ.หัวหิน อ.กุยบุรี และ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ 

ส่วนสถานการณ์ไข้เลือดออกในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สะสมตั้งแต่ 1 มกราคม 67 จำนวน 269 ราย อัตราป่วย 48.62 ต่อแสนประชากร จำนวนป่วยมากกว่าปีที่ผ่านมา 1.9 เท่า ไม่มียอดผู้เสียชีวิต โดยทั้ง 8 อำเภอมีอัตราป่วยรายอำเภอจากสูงสุด คือ อ.สามร้อยยอด อ.เมือง อ.กุยบุรี อ.ปราณบุรี อ.หัวหิน อ.บางสะพานน้อย อ.ทับสะแก และ อ.บางสะพาน 

ด้านนายฉัตรเพชร ราชมณี นักวิชาการเผยแพร่ สคร.5 กล่าวว่า ในช่วงปลายฤดูแล้งย่างเข้าสู่ฤดูฝน ช่วงนี้เป็นช่วงที่ทำให้โรคโควิด 19 รวมไปถึงโรคไข้เลือดออก และโรคอื่นๆระบาดได้ง่าย ซึ่งขณะนี้ยังมีสถิติยอดการแพร่ระบาดอยู่ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี จึงได้ลงพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อขอความร่วมมือกับสื่อมวลชนในจังหวัดประจวบฯให้ช่วยประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนในการเฝ้าระมัดระวังตนเอง เพื่อป้องกันไม่ให้มีการติดเชื้อ และมียอดการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้น โดยการเว้นระยะห่าง สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือบ่อยๆก่อนกินอาหาร เพื่อป้องกันและลดอัตราการติดเชื้อโควิด 19 ส่วนโรคไข้เลือดออก โรคไข้ไวรัสซิก้า และ โรคไข้ปวดข้อ ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะนำโรคป้องกันด้วยมาตรการ 3 เก็บ คือ 1.เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง 2.เก็บน้ำที่อยู่ในภาชนะเพื่อไม่ให้ยุงวางไข่ 3.เก็บขยะ  สำหรับประชาชนที่สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook สคร.5 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี กรมควบคุมโรค