ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า ชาวตรังและแรงงานพม่า ร่วมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 50 รูป ซึ่งเป็นคณะสงฆ์วิปัสสนาจากภาคอีสานและภาคเหนือ เพื่อมาร่วมพิธีธรรมยาตราสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา 30 พ.ค.นี้ ครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก ที่วันอัฏฐมีบูชา มีครบ 3 องค์ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ซึ่งจะเปิดผ้าอบพระบรมสารีริกธาตุ ที่เป็นอัฐิพระวรกายของพระพุทธองค์ ให้ได้ดูได้เห็น ได้สักการะ 1 ปีเปิดให้ดู 1 ครั้ง

ซึ่ง สำนักปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทควนสงฆ์ ม.3 ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ได้จัดกิจกรรมทำบุณตักบาตร เนื่องในวันอัฏฐมีบูชา 30 พ.ค.นี้ มีพระสงฆ์ จำนวน 50 รูป ซึ่งเป็นคณะสงฆ์วิปัสสนาเดินทางมาจากหลายจังหวัด หลายวัด จากภาคอีสานและภาคเหนือ เพื่อมาร่วมพิธีธรรมยาตราสักการะพระบรมสารีริกธาตุ พระราชทาน ซึ่งประดิษฐานอยู่ ณ บรมพุทโธมหาสถูปเจดีย์ สำนักพระพุทธบาทควนสงฆ์ ต.นาโยงใต้ อ.เมือง จ.ตรัง ในวันอัฏฐมีบูชา 30 พ.ค.67 ได้ออกบิณฑบาต ในเขตเทศบาลนครตรัง

โดยมีพ่อค้า ประชาชนชาวตรัง และแรงงานพม่าที่มาทำงานในจังหวัดตรัง ได้นำข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารคาวหวาน น้ำ มาร่วมทำบุญตักบาตรในวันนี้ (27 พฤษภาคม 67) เวลา 06.30 น. ที่บริเวณถนนพระราม 6 ตรัง ในเขตเศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง ตลอดเส้นทางจากสถานีรถไฟตรัง มาถึง สี่แยกหอนาฬิกาตรัง ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดตรัง ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร เป็นไปอย่างคึกคัก

ทั้งนี้ สำนักปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทควนสงฆ์ ได้กำหนดจัดงาน วันอัฏฐมี คือ วันแรม 8 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันที่มีเหตุการณ์สำคัญทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นวันที่ตรงกับวันที่ตรงกับวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเป็นวันที่ชาวพุทธต้องวิปโยคและสูญเสียพระบรมสรีระแห่งองค์พระบรมศาสดา ซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงยิ่ง และเป็นวันควรแสดงธรรมสังเวชและระลึกถึงพระพุทธคุณให้สำเร็จเป็นพุทธานุสสติภาวนามัยกุศล ในการประกอบพิธีอัฏฐมีบูชานั้น นิยมทำกันในตอนค่ำและปฏิบัติอย่างเดียวกันกับประกอบพิธีวิสาขบูชา ต่างแต่คำบูชาเท่านั้น ทั้งนี้ สำนักปฏิบัติธรรมพระพุทธบาทควนสงฆ์ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ได้รับพระบรมสารีริกธาตุของพุทธองค์ พระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราช มาประดิษฐาน ณ มหาสถูปเจดีย์ คู่เมืองตรัง ดังนัั้นจะมีการจัดงานวันอัฐมีบูชา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะพระบรมสารีริกธาตุของพุทธองค์พระราชทาน

ด้าน นายประพล วิระพรสวรรค์ บอกว่า วันนี้เป็นโอกาสดีเป็นมหาบุญมากุศลของชาวตรัง พี่ก็ส่งจากภาคอีสานและภาคเหนือจำนวน 50 รูปได้มาปฏิบัติธรรมที่สำนักพระพุทธบาทสงฆ์ควนสงฆ์ ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรังที่ได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับพระราชทานจากรักษาการสมเด็จพระสังฆราชเมื่อ 12 ปีที่แล้ว ในวันนี้พระสงฆ์ทั้ง 50 รูปได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันพัฒนาสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ในวันนี้ก็เสร็จสิ้นพอสมควรสวยงาม ในวันนี้ได้มีโอกาสให้เจ้าทางได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรตั้งแต่ช่วงเช้า 6 โมงครึ่ง โดยบิณฑบาตเริ่มจากสายรถไฟตรังมายังหอนาฬิกาตรัง

ส่วนวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เป็นวันอัฏฐมีบูชา ซึ่งเป็นปีที่ 2 ของสำนักพระพุทธบาทควนสงฆ์  เป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธ เพราะเป็นวันถวายพระเพลิงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นวันหลังวันวิสาขบูชา 7 วัน และเป็นครั้งแรกในประเทศไทยและในโลก ที่วันอัฏฐมีบูชา มีครบ 3 องค์ มีพระพุทธ ซึ่งมีพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์อยู่ พระธรรม และพระสงฆ์

ทั้งนี้เริ่มจัดกิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นี้ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. มีขบวนแห่ขึ้นไปห่มผ้า พระบรมเจดีย์พุทโธ ด้านบนเจดีย์ ซึ่งเป็นภูเขาที่สวยงามมาก ของจังหวัดตรัง และขอเชิญชวนชาวตรังและชาวพุทธ ได้ไปร่วมพิธีวันอัฏฐมีบูชา ครั้งที่ 2 อย่างพร้อมเพรียงกัน และวาระสำคัญนี้ ก็จะเปิดผ้าอบ ซึ่งได้รับความกรุณาจากร้านทองตุ้นเฮงหลี ได้ถวายผ้าอบทองคำ และได้ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ประธานจะเปิดให้กับผู้ที่เข้าไปร่วมพิธีในวันที่ 30 พฤษภาคมนี้ ได้เห็นด้วยตาและได้กราบพระบรมสารีริกธาตุ ที่เป็นอัฐิพระวรกายของพระพุทธองค์