นายอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ออกตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ เพื่อความสงบเรียบร้อยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 เวลา 20.30 น. โดยการสั่งการของนายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย ได้สั่งการให้นายภูรีภัทร พิพัฒน์พงศธร ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย นายพิเชษฐ พุ่มนวน  และนายณัฐชนน  วงค์ธิมา ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคงอำเภอปาย นำชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปาย ออกตรวจสถานบริการ และสถานประกอบการคล้ายสถานบริการในพื้นที่ เพื่อความสงบเรียบร้อยและป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้น ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย

โดยประกอบไปด้วย 1. กำชับให้สถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการให้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด เช่น การเปิด-ปิดตามเวลา การห้ามพกพาอาวุธเข้าไปในสถานบริการ การตรวจบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่มาใช้บริการ ห้ามมีการแสดงลามก อนาจาร หรือการแสดงที่ไม่เหมาะสมขัดต่อศีลธรรมอันดี ตลอดจนห้ามมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด และเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 โดยห้ามจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้กับเด็กและเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี  2. การตรวจตราป้องกันมิให้มีการลักลอบจำหน่ายสินค้าผิดกฎหมาย อาทิ บุหรี่ไฟฟ้า กัญชา (ไม่มีใบอนุญาต) กระท่อม เป็นต้น

ทั้งนี้ในการตรวจค้นสถานบริการต่าง ๆ ในพื้นที่ของอำเภอปาย ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด แต่ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเฝ้าระวังและตรวจตราอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการลักลอบทำสิ่งผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด