ผู้สื่อข่าวรายงานว่า   นายณฐพล ชุ่มสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผาจุก สำนักงานชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน   มอบหมายให้นายวีรวุฒิ กาพล นายช่างชลประทาน ลงพื้นที่และแจ้งประชาสัมพันธ์ เรื่อง “ การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนทดน้ำผาจุกในช่วงฤดูฝน ปี พ.ศ.2567 “  ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนในปี พ.ศ.2567 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในเขตพื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3    ได้รับทราบและเฝ้าระวังระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้น  

 

รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ผู้ประกอบการร้านค้าและร้านอาหาร  ผู้เลี้ยงปลากระชัง   ผู้มีกิจการตามลำน้ำน่านและอาคารที่อยู่ในลำน้ำที่อยู่บริเวณด้านเหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนทดน้ำผาจุก   เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด    พร้อมทั้งระมัดระวังอันตรายและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการที่ระดับน้ำสูงขึ้นด้วย