วันที่ 27 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่วัดใต้ศิริมงคลบ้านเดิด ตำบลเดิด อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นางสุภาพร สลับศรี สส.เขต.1จังหวัดยโสธร พรรคไทยสร้างไทยเดินทางมาร่วมงานประเพณี บุญสรงน้ำวัดใต้ศิริมงคลบ้านเดิดร่วมกับประชาชนชาวตำบลเดิดที่ได้ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการรำเชิ้งถวายปู่ตาที่ดอนปู่ตาจากนั้นเดินทางมาที่วัดใต้ศิริมงคลบ้านเดิดเพื่อสรงน้ำพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ซึ่งวัดแห่งนี้มีวัตถุโบราณโดยคาดว่ามีอายุมากกว่า 500 ปี เป็นซากหินศักดิ์สิทธิ์ เป็นหลักศิลาหลักเมือง ครั้งก่อตั้งหมู่บ้านครั้งแรก และชาวบ้านได้สร้างเจดีย์ครอบไว้และยังมีพระพุทธรูปพระเจ้าใหญ่ที่มีน้ำไหลออกจากนิ้วมือจนเป็นข่าวโด่งดังเมื่อหลายปีก่อนอีกทั้งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนตำบลเดิดและในแต่ละปีชาวบ้านได้จัดงานต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน