วันที่ 27 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ฐานจุดบั้งไฟบ้านดู่ทุ่ง ตำบลดู่ทุ่ง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร องค์การบริหารส่วนตำบลดู่ทุ่งโดยนายเกียรติศักดิ์ โตพุ่ม นายก อบต.ดู่ทุ่งร่วมกับประชาชนตำบลดู่ทุ่งได้จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี2567 เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมเพื่อบอกกล่าวพญาแถนถึงฤดูกาลทำนาแล้วให้ปล่อยฝนลงมาตามความเชื่อที่ได้ถือปฏิบัติกันมา

 

โดยภายในงานมีจุดการจุดบั้งไฟขนาดเล็กและเวทีหมอลำเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมและเต้นกันอย่างสนุกสนานสร้างบรรยาการของการจุดบั้งไฟนอกจากการจุดบั้งไฟแล้วที่เป็นสีสันคือจะพากันเล่นโคลนและเอาโคลนทาหน้าแทนแป้งซึ่งก็เป็นวัฒนธรรมของบุญบั้งไฟต้องมีการเล่นโคลนตม และจากงานประเพณีฯดังกล่าวนอกจากเป็นการขอฝนแล้วยังเป็นการสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนตำบลดู่ทุ่งอีกยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในตำบลดู่ทุ่งอีกด้วย