ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ การแข่งขันบั้งไฟ "บอกไฟ" งานประเพณีปอยจ่าตี่หน่ามเมือง "ประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง" ประจำปี 2567 
       
วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าปี 2567 เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันบั้งไฟ ( บอกไฟ ) ในงานประเพณีปอยจ่าตี่หน่ามเมือง ( ประเพณีเจดีย์ทรายมิ่งเมือง ) ประจำปี 2567 ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อ วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยนายชาติชาย น้อยสกุล ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ร่วมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน  จัดกิจกรรมแข่งขันบั้งไฟ ( บอกไฟ ) ในงานประเพณีปอยจ่าตี่หน่ามเมือง ประจำปี 2567 ณ สถานที่จุดบั้งไฟ บริเวณศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและจัดให้เช่าเพื่อการเกษตร ( สะพานบ้านแม่สะกึด) ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน


     
การแข่งขันในปีนี้ มีความครึกครื้นและสนุกสนามเป็นอย่างมาก โดยมีทีมเข้าร่วมแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 194 ทีม ( บั้งไฟ 194 บอก ) ผลการแข่งขันมีดังนี้ 
     
รางวัลชนะเลิศ ทีมกลุ่มอนุรักษ์ขี้เผ่า เชียงใหม่ 4 รับเงินรางวัล 10,000 บาท
    
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมแสนตำนานดอยสะเก็ด 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
    
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ทีม หกจ.1 เมืองแม่ 2 รับเงินรางวัล 3,000 บาท
    
 รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมกลุ่มอนุรักษ์ขี้เผ่า เชียงใหม่ 2 และทีมกลุ่มอนุรักษ์ขี้เผ่า เชียงใหม่ 3 รับเงินรางวัล ทีมละ 1,000 บาท


    
 กิจกรรมการแข่งขันจุดบั้งไฟ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ตามประเพณีโบราณของชุมชนที่ได้ปฏิบัติสืบต่อมา เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคี และด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอฟ้าขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล.