ตม.แม่ฮ่องสอน ออกตรวจประชาสัมพันธ์การแจ้งข้อมูลที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตาม ม. 38 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรม ประจำปี 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. 67 เวลา 13.30 - 16.30 น ที่ผ่านมา ว่าที่ พ.ต.ท.วิชัย ปันนา สว.ตม.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด บูรณาการร่วมกับ คณะกรรมการพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานประกอบการประเภท โรงแรม ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานนำตรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการพิจารณาต่อใบอนุญาตสถานประกอบการธุรกิจประเภทโรงแรม ประจำปี2567  ในพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1. ภูสามหมอก รีสอร์ท เลขที่ 333/3 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
2. สักสวย กลางดอย  รีสอร์ท เลขที่ 321 ม.1 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
3. หยก 2 เกสเฮ้าส์ เลขที่ 7 ซ.4 ถ.ปางล้อนิคม ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
4. จองคำ วิว เลขที่ 7 ถ.อุดมชาวนิเทศ  ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน
5. ริมธาร รีสอร์ท เลขที่ 19 ถ.บริบาลเมืองสุข ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จว.แม่ฮ่องสอน


   
ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สถานประกอบกิจการประเภทธุรกิจโรงแรมทุกแห่งมิได้ตั้งอยู่ในสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรม หรือใกล้เคียงกับโบราณสถาน ทั้งนี้ ตม.จว.แม่ฮ่องสอน ได้ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว ตามมาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง 2522