ส.อุทยาน จัดคอนเสริต์ระดมทุน ในโอกาสตั้งสาขาที่เชียงใหม่ เผย นทท.นิยมเข้าอุทยาน 80% เตือนอย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง 

วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 ที่ร้านเมาท์เท่นกรีน ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ นายพสิษฐ์  เอี๋ยวพานืช นายกสมาคมอุทยานแห่งชาติ ได้เป็นประธานเปิดคอนเสริต์ คืนผืนป่า ประชาร่วมใจ เพื่อระดมทุนฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในโอกาสก่อตั้งสาขาภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นแห่งแรกของภูมิภาค โดยมีสมาชิก ครอบครัว เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน 

นายพสิษฐ์ กล่าวว่า สมาคมก่อตั้งเมื่อปี 2552 หรือ 15 ปีที่ผ่านมา มีสมาชิกกว่า 1,400 ราย และเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1.อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้ 2.ส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการป่าไม้ 3.ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในอุทยาน มีเป้าหมายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ อาทิดูนก ผีเสื้อ ล่องแก่ง 

นอกจากนี้ยังสนับสนุนด้านวิชาการและสวัสดิการแก่เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้างของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือหัวหน้าอุทยานแห่งชาติ และหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้กรอบของบันทึกข้อตกลง หรือเอ็มโอยูกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

ทั้งนี้สมาคมฯ มีแผนจัดตั้งสาขาภาคอีสาน และภาคใต้ ตามลำดับ อยากเชิญชวนมาเป็นสมาชิก โดยมีค่าสมาชิกคนละ 1,000 บาท ตลอดชีพ และจัดหารายได้ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ แก้ปัญหาไฟป่า ลดโลกร้อนด้วย ที่ผ่านมานักท่องเที่ยวนิยมเข้าอุทยาน กว่า 80 % ถือเป็นรายได้เข้าประเทศ ดังนั้นอย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง 

นอกจากนี้สมาคมฯ ยังร่วมกับอุทยานและป่าไม้ ขอคืนพื้นที่บุกรุกป่าต้นน้ำซึ่งภาคเหนือ นำร่องที่ จ.น่าน ได้คืนผืนป่ากว่า 400 ไร่ และได้หารือกับหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อ.เมืองเชียงใหม่ และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติออบขาน อ.หางดง เพื่อขอคืนผืนป่าที่ถูกบุกรุก โดยใช้วิธีเจรจาอย่างสันติ เพื่อไม่ให้การต่อต้านภายหลังได้