ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.สมุทรสาคร นายพีระ ทองโพธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตที่ 4 ในฐานะเดินทางมาร่วมการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) สมุทรสาคร ในเชิงปฏิบัติการฯ โดยมี นาย กมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดฯ สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน โดยมีตัวแทนด้านเกษตร, องค์กรภาคประชาสังคม, คณะกรรมการสมาชิกสภาท้องถิ่น และนักธุรกิจภาคเอกชน เข้าร่วมรับฟังรายงานคืบหน้าจากผลการปฏิบัติการทำงาน และประเด็นปัญหาต่างๆในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  

โดยจากการติดตามความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณบางส่วนฯและโครงการสร้างถนนยกระดับต่างๆ อาทิเช่น กรณีทรัพย์สินคงค้างสะสมที่ได้มาจากการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงาน /โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด), การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567, ผลการพิจารณาคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่อง ประจำปี 2567 ของคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯสมุทรสาคร

  

“พร้อมกันนั้นที่ประชุมยังมีการสอบถามความคืบหน้าได้แก่ โครงการก่อสร้างทางบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ของกรมทางหลวง /โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 บางขุนเทียน -เอกชัย ระยะทาง 8.3 กม. /โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ หมายเลข 82 เอกชัย-บ้านแพ้ว ระยะทาง 16.30 กม. และโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว โดยมี ผู้แทนกรมทางหลวง ในฐานะผู้รายงานชี้แจง กรณีของความก้าวหน้าด้านการก่อสร้างยกระดับ ทล.35 เส้นทาง บางขุนเทียน -เอกชัย

“ทั้งนี้ล่าสุดพบว่า โครงการก่อสร้างในถนนพระราม 2 (เดือนเมษายน 2567) แล้วเสร็จ อยู่ที่ 92.4%, ทางหลวงพิเศษ หมายเลข 82 เอกชัย-บ้านแพ้ว, การก่อสร้าง ณ เดือนเมษายน 67 (อยู่ที่ 45.91%) และต่างระดับ-บ้านแพ้ว ในภาพรวมมีความก้าวหน้าการก่อสร้าง ณ เมษายน 67 อยู่ที่ 53.88% ทั้งนี้อย่างไรก็ดี คาดว่า ทั้ง 3 โครงการนั้นสามารถได้เปิดใช้งานได้ (บางส่วน)ภายในปี 2568 ต่อไป”