กอ.รมน.ร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาต้านภัยแล้งกำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567 พันเอกพลพัฒน์  ธีรเนตร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด(ฝ่ายทหาร) มอบหมายให้ ร้อยเอกภิรมย์ ขจรฤทธิ์ รองหัวหน้าฝ่ายประสานการปฏิบัติ กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาต้านภัยแล้ง การพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำกำจัดผักตบชวาปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2567 ณ ลำห้วยเหนือบริเวณชุมชนท่านคนรตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นาย นพดล จอมเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานฯ