นายทรงกลด สว่างวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง พร้อมด้วย นางพรรณี เดชภักดี ประมงจังหวัดตรัง นายอำเภอกันตัง  หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมปล่อยพันธ์ุกุ้ง จำนวน 5,000 ตัว และปู จำนวน 10 ตัว เพื่อให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์น้ำ เพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อสร้างแหล่งทรัพยากรประมงที่อุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการสนับสนุนให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ณ ท่าเทียบเรือบ้านควนทองสีห์ ม.6 ต.บางเป้า อ.กันตัง จ.ตรัง

ด้านนางพรรณี เดชภักดี ประมงจังหวัดตรัง กล่าวว่า กิจกรรมการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ​กุ้งกุลาดำ จำนวน​ 5,000 ตัว​ สำนักงานประมงจังหวัดตรัง  ได้รับการสนับสนุนจาก​นายประพัตร์ แก้วมณี​ ผู้อำนวยการ​ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเล​สตูล และปูดำ​ จำนวน​ 10 ตัว​ ได้รับการสนับสนุน​จากกลุ่ม​องค์กร​ชุมชน​ประมง​ท้องถิ่น​บ้านท่าเรือ​ หมู่ที่​ 1 ตำบล​วังวน​อำเภอ​กันตัง​ จังหวัด​ตรัง เป็นกิจกรรมที่ทางสำนักงานประมงจังหวัดตรัง  ได้ดำเนินการในออกหน่วยบริการตามโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตรัง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ ​2567 นอกจากนี้  ยังได้ทำการแจกพันธุ์แหนแดง​ และจุลินทรีย์​สังเคราะห์​แสง​ให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย