วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่รับผิดชอบดูด้านเศรษฐกิจ และสังคม เป็นแม่งานร่วมกับทีมแม่ฮ่องสอนท่องเที่ยวพลัส ประกอบด้วย นายกรวิทย์ ช่วยดู ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน , ว่าที่ร้อยตรีภาณุวัฒน์ ขัดนาค ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานแม่ฮ่องสอน , นายภานุเดช  ไชยสกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน)และนายจรัส อุ่นใจ ประธานชมรมเอ็นดูโร่ แม่ฮ่องสอน นำสมาชิกจำนวน 45 คน ดำเนินการจัดกิจกรรมการสำรวจพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติในรูปแบบmini off road และหารือวางแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ช่วงกรีนซีซัน(GreenSeason) ตั้งแต่บ้านไม้สะเป่ ต.ปางหมู - บ้านปางอุ๋ง ต.หมอกจำแป่ - บ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ ซึ่งเป็นเส้นทางออฟโรด ต้องใช้รถวิบาก หรือรถสำหรับเฉพาะเส้นทางดังกล่าว ในระยะทางประมาณ 96 กม.

นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า กิจกรรมภายใต้แนวคิด MAEHONGSON (MHS) เที่ยวได้ทั้งปี ซึ่งได้มีการสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางธรรมชาติในรูปแบบmini off road และหารือวางแนวทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ช่วงกรีนซีซั่น เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบดังกล่าวที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน