ก.แรงงาน โชว์ผลงาน ปี 67 ส่งคนไทยทำงานต่างประเทศต่อเนื่องกว่า 6 หมื่นคน เพิ่มรายได้ครัวเรือน นำความรู้พัฒนาชุมชน  
 
รมว.แรงงาน “พิพัฒน์” ให้กำลังใจ 126 แรงงานไทยก่อนเดินทางทำงานไต้หวัน และญี่ปุ่น เผยพร้อมจัดส่งต่อเนื่องเพื่อเป้าหมายแรงงานไทยได้ไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตรา ภายในปี 2567  ล่าสุดคืบหน้าแล้ว 60% 
 
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า  กระทรวงแรงงานตั้งเป้าหมายจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ 100,000 อัตรา ภายในปี 2567 เพื่อส่งเสริมให้พี่น้องแรงงานไทย มีรายได้มั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ความคืบหน้าล่าสุด ได้ส่งคนหางานไปทำงานต่างประเทศแล้ว 60,769 คน หรือร้อยละ 60.7 ใน 139 ประเทศ ซึ่ง 5 อันดับแรกที่มีการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานมากที่สุด ได้แก่ ไต้หวัน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหรัฐอเมริกา สำหรับวันนี้มีแรงงานไทยที่เตรียมตัวเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เดินทางมาเข้ารับการอบรมก่อนเดินทาง จำนวน 126 คน  ในจำนวนนี้จะเดินทางไปทำงานในไต้หวัน 119 คน ในตำแหน่ง พนักงานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และคนงานก่อสร้าง อัตราเงินเดือน 31,041 บาท และญี่ปุ่น 7 คน ในตำแหน่งพนักงานการเกษตร และพนักงานซักรีด อัตราเงินเดือน 44,146 - 45,191 บาท ซึ่งทั้งหมดจะเดินทางด้วยวิธีบริษัทจัดหางานจัดส่ง  

รมว.แรงงานได้มอบโอวาทแก่คนหางาน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงานว่า “ขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด ปฏิบัติตนตามกฎหมายและวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งมึนเมา และการพนันทุกชนิด ที่สำคัญคือต้องวางแผนการออมเงิน เพื่อให้มีรายได้เพียงพอ กลับมาต่อยอดการทำงานในประเทศไทย หลังจากเสร็จสิ้นสัญญาจ้าง และขอให้การทำงานในต่างประเทศเป็นไปด้วยความสำเร็จ ราบรื่น มีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง และเดินทางโดยสวัสดิภาพ” 
 

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องผ่านการอบรมคนหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานไทยได้มีความรู้เข้าใจขั้นตอนการไปทำงานในต่างประเทศและปฏิบัติได้ถูกต้อง ทราบเงื่อนไขตามสัญญาจ้างงาน สภาพการจ้าง และขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณี มีความพร้อมในการทำงานและเกิดความมั่นใจ รวมทั้งรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือ ทราบสิทธิประโยชน์ และการคุ้มครองคนหางานตามกฎหมาย รวมทั้งแนะนำการสมัครสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ  เพื่อรับความคุ้มครอง และสิทธิประโยชน์ที่กฎหมายกำหนด หากเกิดเหตุไม่คาดคิด หรือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินในขณะเป็นสมาชิกกองทุนฯ อาทิ กรณีถูกทอดทิ้งในต่างประเทศ กรณีประสบอันตรายก่อนไปทำงานหรือขณะทำงานในต่างประเทศ กรณีถูกเลิกจ้างจากสาเหตุประสบอันตราย กรณีประสบอันตรายจนพิการ กรณีถูกส่งกลับเนื่องจากเป็นโรคต้องห้าม และกรณีประสบปัญหาจากภัยสงคราม ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาด
 
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเดินทางไปทำงานต่างประเทศ สามารถติดตามข่าวสารการประกาศรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694 

#แรงงาน #ข่าววันนี้ #ทำงานต่างประเทศ #รายได้ครัวเรือน #กรมการจัดหางาน