วันที่ 24 พฤษภาคม 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 24 พ.ค.67 ณ เวลา 13.45 น.ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ    (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 36.17 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 36.90 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ