นิกร แจงรบ.ลุยแก้กม.ประชามติ 6 ประเด็นเสร็จแล้ว คาดส่งเข้าสภาฯ 18 มิ.ย. นี้ เผยไทม์ไลน์ ทำประชามติครั้งแรกปลายปี 67 ด้าน วิโรจน์อัดรัฐประหารไล่ ทักษิณ ออกนอกประเทศ ใส่ร้ายโกงจำนำข้าว 10 ปี ข้าวยังมีคุณภาพดี
       

     ที่รัฐสภา วันที่ 23 พ.ค.2567 นายนิกร จำนง โฆษกคณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติ เพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แถลงว่า คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเนื้อหาต่อการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ประชามติ เบื้องต้นได้จัดทำเนื้อหาแล้วเสร็จ และเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาอนุมัติ ในวันที่  28 พ.ค. นี้ สำหรับหลักการของการแก้ไขเนื้อหามี 6 ประเด็น คือ 1.กำหนดให้การออกเสียงประชามติเป็นวันเดียวกันกับการเลือกตั้ง สส. ทั่วไป หรือ เลือกตั้งท้องถิ่น เนื่องจากดำรงตำแหน่งครบวาระ 2.เพิ่มช่องทางการออกเสียงสามารถทำผ่านบัตรอกเสียง หรือ ไปรษณีย์ เครื่องออกเสียงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิธีอื่น โดยเขตออกเสียงสามารถใช้วิธีเดียวกันหรือหลายวิธีได้ 3.แก้ไขเกณฑ์ว่าด้วยการผ่านประชามติ ให้ใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียง โดยคะแนนเสียงข้างมากดังกล่าวต้อสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่แสดงความเห็นในเรื่องที่ออกเสียงประชามติ หรือ โหวตโน 4.ให้ กกต. เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนประชามติอย่างทั่วถึง และให้มีการแสดงความเห็นอย่างอิสระเท่าเทียมทั้งผู้ที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับเรื่องที่จัดทำประชามติ ทั้งนี้เพื่อแก้ไขประเด็นที่เคยเป็นปัญหากรณีที่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยไม่มีช่องทางการแสดงความเห็น 5.ให้กกต.กำหนดเขตออกเสียง ที่สามารถใช้เขตประเทศ เขตจังหวัด เขตอำเภอ เขตเทศบาล เขตตำบล เขตหมู่บ้านหรือเขตอื่นเป็นเขตออกเสียงได้ 6.ให้ใช้หน่วยเลือกตั้งเดียวกันกับการเลือกตั้ง สส.ทั่วไป หรือ เลือกตั้งท้องถิ่นกรณีที่ครบวาระได้
       
ผมเชื่อว่า ครม. จะส่งร่างแก้ไขกฎหมายยประชามติ ต่อสภาฯ ได้ทันการพิจารณาในวาระแรกวันที่ 18 มิ.ย. นี้และการพิจารณาจะเป็นไปด้วยดี ก่อนจะตั้งกรรมาธิการพิจารณาให้เสร็จภายในกรอบเวลา 45 วัน โดยไม่มีปัญหาเพราะฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้คุยร่วมกันไม่มีขัดแย้ง จากนั้นในการพิจารณาวาระสองและวาระสาม จะทำได้ในช่วงปลายเดือนก.ค. ก่อนจะส่งให้ สว. พิจารณาโดยใช้เวลา 1 เดือน และคาดว่าจะเสร็จในเดือนส.ค. นายนิกร กล่าว
     
เมื่อถามว่าไทม์ไลน์ของการออกเสียงประชามติต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นอย่างไรบ้าง นายนิกร กล่าวว่า หลังจากที่แก้ไขกฎหมายประชามติแล้วเสร็จและประกาศใช้ จะมีการกำหนดวันออกเสียงประชามติโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อีกครั้ง ต่อการออกเสียงประชามติตามคำถามที่ ครม. เห็นชอบแล้ว  ทั้งนี้ยังกำหนดไม่ได้เนื่องจากต้องรอการพิจารณาของสภาฯ ให้เสร็จก่อน อย่างไรก็ดีหากจะเร่งกันทำให้เสร็จ การออกเสียงประชามติครั้งแรก อาจจะเกิดขึ้นในปลายปี2567 เมื่อผ่านแล้วจะเข้าสู่กระบวนการแก้มาตรา 256  ว่าด้วยกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เบื้องต้นคาดว่าจะทำได้เสร็จและนำไปออกเสียงประชามติครั้งที่สอง ทันกับการเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งใหญ่ในเดือน ก.พ. 68 อย่างไรก็ดีตนเชื่อว่าในสมัยรัฐสภาปัจจุบันจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่
     
เมื่อถามว่ามีโอกาสจะทบทวนคำถามที่นำไปออกเสียงประชามติ หรือไม่ นายนิกร ว่า ทำไม่ได้ เพราะครม. ออกเป็นมติแล้ว อีกทั้งตนมองว่าในประเด็นการแก้ไขหมวด 1 และหมวด 2 หากจะแก้ไข ควรทำประชามติเป็นการเฉพาะเรื่อง อีกครั้ง โดยไม่ควรนำมารวมกับการรื้อใหญ่เพื่อทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แม้ว่าการเว้นการแก้ไขหมวด 1 หมวด 2 จะเป็นปัญหาบ้าง แต่หากไม่เว้นเชื่อว่าจะมีปัญหามากกว่า
     
ขณะเดียวกัน แพลตฟอร์มทวิตเตอร์ (X) ชื่อ @wirojlak ของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์ข้อความระบุว่า เสียดายเวลา เสียดายที่คนในยุคปัจจุบันที่ต้องแก่ตัวลงอย่างสูญเปล่า กับการทำรัฐประหาร คนที่คนกลุ่มหนึ่ง ใช้อคติไปไล่เขาออกนอกประเทศ เมื่อปี 49 วันนี้กลับมา โดยที่บ้านเมืองยังคงสองมาตรฐานเหมือนเดิม ข้าวที่เคยเอาไปใส่ร้ายว่าโกง ว่าเน่า ผ่านมา 10 ปี ปรากฏว่าข้าวไม่เน่า แถมมีคุณภาพดี