BEM ขออภัยผู้โดยสาร แจงน้ำเข้าขบวนเหตุจากปัญหาท่อแอร์ ไม่เกี่ยวกับฝน เร่งแก้ไขแล้วทุกขบวน สร้างความมั่นใจในการเดินทาง

ตามที่ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้ชี้แจงกรณีเหตุการณ์น้ำไหลเข้าในขบวนรถไฟฟ้าสายเฉลิมรัชมงคล ขณะออกจากสถานีบางซื่อไปสถานีเตาปูน เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ในช่วงเย็น โดยบริษัทฯ ได้จัดการเหตุการณ์และดำเนินการแก้ไขในทันที ซึ่งผู้โดยสารได้รับการดูแลเป็นอย่างดีจนถึงที่หมายทุกท่าน  

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าสาเหตุเกิดจากปัญหาในระบบท่อระบายน้ำของเครื่องปรับอากาศ จึงทำให้น้ำไหลย้อนกลับเข้าสู่ภายในขบวน  ไม่ใช่สาเหตุจากน้ำฝนรั่วเข้ามา และขณะนี้บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ของระบบปรับอากาศภายในรถไฟฟ้าทุกขบวนเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และได้ปรับปรุงเพิ่มความถี่ในการบำรุงรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีก 

ขณะเดียวกันด้านความกังวลเรื่องความปลอดภัยจากการถูกไฟฟ้าดูด บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งยืนยันว่า รถไฟฟ้าทุกขบวนมีการออกแบบติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรอย่างถูกต้อง ครอบคลุมทุกอุปกรณ์ไฟฟ้าตามมาตรฐาน รวมถึงอุปกรณ์เสาและราวจับต่างๆภายในห้องโดยสาร มีการติดตั้งระบบสายดินป้องกันไฟรั่วไว้เช่นเดียวกัน จึงขอให้ผู้โดยสารมั่นใจในการใช้บริการ

โดยบริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ และขอให้ความมั่นใจกับผู้โดยสารทุกท่านว่า บริษัทฯ มีการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ และอบรมบุคลากรผู้ให้บริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อส่งมอบบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแก่ผู้โดยสารทุกท่าน

#รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน #ข่าววันนี้ #ฝนตก #น้ำเข้าขบวนรถ #รถไฟฟ้า