วันที่ 23 พฤษภาคม 2567  ผู้สื่อข่าวรายงานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ประจำวันที่ 21 พ.ค.67 ณ เวลา 13.45 น.ว่า อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นสกุลเงินตราต่างๆ    (ตามตารางประกอบข้างล่าง) โดยเงินดอลลาร์สหรัฐรับซื้อ 36.02 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ขายออก 36.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ